c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Historiska föreningen 100 år 2014!

9.1.2014

År 2014 firar Historiska föreningen sitt 100-årsjubileum. Föreningen grundades våren 1914 i Helsingfors. Som föreningens första ordförande fungerade Per Olof von Törne under åren 1914-1919.

Historiska föreningen kommer att arrangera program av olika slag i och med jubileet. Det första evenemanget kommer att gå av stapeln i april, i form av en föredragsafton. Årets stora satsning blir ett internationellt seminarium på hösten 2014 i samband med vilket även en festbankett kommer att arrangeras.

MERA INFORMATION FÖLJER INOM NÄRMASTE FRAMTID!

SE kort historik!

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2019 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »