c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Historisk Tidskrift för Finland 4/2014

16.1.2015

HTF 4/2014 (årg. 99)

Innehåll:

Annette Forsén, Den tyska vicekonsuln Albert Goldbeck-Löwe och krigsutbrottet i Finland 1914

Stefan Nygård, De intellektuella och 1914

Peter Stadius, Trekungamötet i Malmö 1914. Mot en ny nordisk retorik i skuggan av världskriget

Översikter och meddelanden

Henrik Meinander, Tre drivkrafter. Om finlandssvenska samtidskänslor och framtidshorisonter 1914

Lars-Folke Landgrén, I skuggan av förryskning och världskrig – en översikt av det svenskspråkiga pressfältet i Finland 1905–1914

Granskningar

Rainer Knapas, Kunskapens rike. Helsingfors universitetsbibliotek – National-biblioteket 1640–2010. Av Wolfgang Undorf

Olof Petersson, Herbert Tingsten. Vetenskapsmannen & Per Wirtén, Herbert Tingstens sista dagar. Berättelsen om ett liv. Av Nina Johansson

Henrik Ekberg, Frisinne & kvalitet. Ett sekel med Schildts. Av Lars-Folke Landgrén

Samu Nyström, Poikkeusajan kaupunkielämäkerta. Helsinki ja helsinkiläiset maailmansodassa 1914–1918. Av Timo Herranen

Anders Ahlbäck, Manhood and the Making of the Military: Conscription, Military Service and Masculinity in Finland, 1917–39. Av Aapo Roselius

Diskussion

Om S:t Erik och S:t Henrik. Av Eljas Orrman

Årsinnehållet

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2020 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »