c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Historisk Tidskrift för Finland 4/2012

4.4.2013

HTF 4/2012 (årg. 97)

Innehåll:

Mikko Heikkilä, Om Finlands världsliga och kyrkliga införlivande med Sverige (s. 437–468)

Antti Kujala, Förrädiska ryssar och förrymda finnar. Flyttningsrörelserna från Ingermanland och Kexholms län under ryska kriget 1656–1658 och provinsens kolonisation efter kriget (s. 469–498)

Kristiina Kalleinen, ”Infernt är det att krig & pest så skall skilja folk & släktingar från varandra”. Släkten Nordenskiölds val mellan Sverige och Ryssland (s. 499–403)

Översikter och meddelanden

Eljas Orrman, Iakttagelser om Statsarkivets verksamhet som forsknings­främjande institution från början av självständighetstiden till vinterkriget (s. 531­–554)

Granskningar

Olle Larsson & Andreas Marklund, Svensk historia. Av Lars-Folke Landgrén (s. 555–558)

Kekke Stadin, Maktens män bär rött. Historiska studier av manlighet, manligt framträdande och kläder. Av Johanna Ilmakunnas (s. 559–563)

Karin Sennefelt, Politikens hjärta. Medborgarskap, manlighet och plats i frihetstidens Stockholm. Av Johanna Ilmakunnas (s. 563–566)

Nils Erik Villstrand, Furstar och folk i Åbo 1812. Av Julia Dahlberg (s. 567–570)

Henrik Stenius, Mirja Österberg & Johan Östling (eds.), Nordic Narratives of the Second World War: National Historiographies Revisited. Av Piotr Wawrzeniuk (s. 571–578)

Pauli Kettunen & Klaus Petersen (eds.), Beyond Welfare State Models: Transnational Historical Perspectives on Social Policy. Av Mats Wickström (s. 578–582)

Årsinnehåll (s. 583–587)

 

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2020 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »