c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Historisk Tidskrift för Finland 4/2011

5.4.2012

HTF 4/2011 (årg. 96)

Innehåll:

Sophie Litonius, Hedersbetygelser inför samtid och eftervärld. Namngivningen av fästningsverken i Finland under Augustin Ehrensvärds tid (s. 329–360)

Maria Vainio-Kurtakko, På tröskeln till Utopia. Två finländska adelsdamer läser det moderna genombrottets emancipationslitteratur (s. 361–391)

Tomi Mertanen, Tredje rikets gäster. Finländska författare och författarhemmet i Travemünde på 1930-talet (s. 392–421)

Maria Vallström, ”Ett Finland mitt i Sverige”. Förändringsprocesser i skogsarbetarbyar 1950–ca 1975 (s. 422–447)

 

Granskningar

Johanna Ilmakunnas, Kartanot, kapiot, rykmentit. Erään aatelissuvun elämäntapa 1700-luvun Ruotsissa. Av Sophie Litonius (s. 448–452)

Torsten Ekman, Kejsare och fosterland. Alexander I, Rysslands kejsare, Finlands Storfurste. Av Martin Hårdstedt (s. 453–456)

Leif Runefelt, En idyll försvarad. Ortsbeskrivningar, herrgårdskultur och den gamla samhällsordningen 1800–1860. Av Henrika Tandefelt (s. 457–460)

Jussi Jääskeläinen, Paikallisyhteisö resurssina ja tuhojen kohteena. Venäjän armeijan logististen ratkaisujen seuraukset Suomen sodassa 1808–1809. Av Petri Karonen (s. 461–465)

Christina Douglas, Kärlek per korrespondens. Två förlovade par under andra hälften av 1800-talet. Av Julia Dahlberg (s. 466–469)

Andreas Åkerlund, Mellan akademi och kulturpolitik. Lektorat i svenska språket vid tyska universitet 1906–1945. Av Jennica Thylin-Klaus (s .470–475)

Mette Gismerøy Ekker, Ole Kolsrud og Åse A. Lange (red.), Nasjonal Samling. Møteprotokoll 1934–1945. Av Lars-Folke Landgrén (s. 476–482)


Årsinnehåll (s. 483)

Medarbetare i detta nummer (s. 488)

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2019 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »