c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Historisk Tidskrift för Finland 4/2010

19.5.2011

HTF 4/2010 (årg. 95)

Innehåll:

Teresa Rosenlund-Eriksson, Jacob Pacchaléns yrkeskarriär och nätverk. Från boddräng till handels-man i 1700-talets Helsingfors (s. 537–571)

Ulf Mörkenstam, Ekonomi, kultur och jämlikhet. Teman i svensk politik i invandrarfrågor decennierna efter det andra världskriget (s 572–607)

Översikter och meddelanden

Ronny Rönnqvist, ”Vilda divisionen” – den kaukasiska infödda kavalleridivisionen 1914–1917 (s. 608–626)

Granskningar

Henrika Tandefelt (red.), Sarvlax. Herrgårdshistoria under 600 år. Av Henry Rask (s. 627–631)

Pertti Luntinen, Sota Venäjällä – Venäjä sodassa. Av Aleksander Kan (s. 632–634)

Maria Sjöberg, Kvinnor i fält 1550–1850. Av Martin Hårdstedt (s. 635–637)

Osmo Pekonen, La rencontre des religions autour du voyage de l’Abbé Outhier en Suède en 1736– 1737. Av Johan Stén (s. 638–642)

Annie Mattsson, Komediant och riksförrädare. Handskriftcirkulerade smädeskrifter mot Gustaf III. Av Mikael Alm (s. 643–647)

Gisèle Sapiro (dir.), L’espace intellectuel en Europe. De la formation des États-nations à la mondialisation, XIXe–XXIe siècle. Av Stefan Nygård (s. 648–652)

Medarbetare i detta nummer

(s. 652)

 

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2020 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »