c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Historisk Tidskrift för Finland 4/2008

17.3.2009

HTF 4/2008 (årg. 93)

Innehåll:


Antti Räihä: Främmande men bekanta? Synen på ryskhet i Villmanstrand efter ofrederna på 1700-talet (s. 393-418)

 

Tomi Mertanen: På kulturens bro över Östersjön. Föreningen Itämeren Piiris verksamhet och vedermödor under vapenstilleståndet (s. 419-437)

 

 

Översikter och meddelanden

 

Aleksander Kan: Historieskrivningens historia inför globaliseringsprocessen (s. 438-452)

 

 

Granskningar (s. 453-475)

 

Anna Perälä, Mikael Agricolan teosten painoasu ja kuvitus. Av Thomas Westerbom

Marie Steinrud, Den dolda offentligheten. Kvinnlighetens sfärer i 1800-talets svenska högreståndskultur. Av Jessica Parland-von Essen

Stefan Collini, Absent Minds: Intellectuals in Britain. Av Stefan Nygård

Niklas Ammert, Det osamtidigas samtidighet. Historiemedvetande i svenska historieläroböcker under hundra år. Av Sirkka Ahonen

Oula Silvennoinen, Salaiset aseveljet. Suomen ja Saksan turvallisuuspoliisiyhteistyö 1933–1944; Antti Kujala, Vankisurmat. Neuvostovankien laittomat ampumiset jatkosodassa. Av Seppo Hentilä

Eero Elfvengren & Eeva Tammi (toim.), Viipuri 1944. Miksi Viipuri menetettiin?; Erik Appel, När allt gick fel. Viborgs fall 1944. Av Lars-Folke Landgrén

 

Från fältet (s. 476-478)

 

Medarbetare i detta nummer (s. 480)

 

Innehållsförteckningen till nummer 4/2008 (årg. 93) även finns tillgänglig på Agricolas diskussionsspalt.

 

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2020 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »