c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Historisk Tidskrift för Finland 3/2013

12.12.2013

HTF 3/2013 (årg. 98)

Innehåll:

Mikko Heikkilä, Sanctus (H)e(n)ricus rex Suetie et sanctus Henricus episcopus Upsalensis – en och samme engelskfödde man? (333–373)

Andrej Scheglov, ”Såsom han hade itt skröpelighit liffuerne”. Beskrivningen av kung Magnus Eriksson i Olaus Petris krönika och i de medeltida källorna (374–405)

Granskningar

Eva-Marie Letzter (red.), Auktoritet i förvandling. Omförhandling av fromhet, lojalitet och makt i reformationens Sverige. Av Charlotte Vainio (406–408)

Mirkka Lappalainen, Jumalan vihan ruoska. Suuri nälänhätä Suomessa 1695–1697. Av Juha-Matti Granqvist (409–412)

V. V. Roginskij, Borba za Skandinaviju. Mezjdunarodnye otnosjenija na Severe Evropy v epohij Napoleonovskih vojn 1805–1815. Av Alpo Juntunen (413–418)

Thomas Neidenmark, Pedagogiska imperativ och sociala nätverk i svensk medborgar bildning 1812–1828. Av John Strömberg (419–423)

Johanna Bonäs, Kommunistskräck, konservativ reaktion eller medveten bondepolitik. Svenskösterbottniska bönder inför Lapporörelsen sommaren 1930. Av Henrik Meinander (424–427)

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2020 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »