c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Historisk Tidskrift för Finland 3/2011

22.12.2011

HTF 3/2011 (årg. 96)

Innehåll:

Julia Dahlberg, Vardagsstöd, kontaktförmedling och rollmodeller. Syskonens position i den samhälls aktiva, borgerliga kvinnans nätverk under sent 1800-tal (s. 201–224)

Piotr Wawrzeniuk, Potentiella alliansbröder i norr? Finland och Estland i polska säkerhetsbedömningar 1918–1939 (s. 225–256)


Översikter och meddelanden


Ulf Smedberg, Rotesoldatens äktenskap, soldathustrun och de sociala relationerna. En studie ut gående från förhållandena vid Kgl Österbottens regementes livkompanis nummer 101–150 i Nykarleby och Lappo socknar åren 1734–1806 (s. 257–276)


Ronny Rönnqvist, En kejserlig flottas död – den ryska Östersjöflottan i Helsingfors 1917–1918 (s. 277–294)


Granskningar


Sverre Bagge, From Viking Stronghold to Christian Kingdom: State Formation in Norway,
c. 900–1350. Av Jaakko Tahkokallio (s. 295–298)


Karin Tegenborg Falkdalen, Vasadöttrarna. Av Jennica Thylin-Klaus (s. 299–303)


Christina Wijkmark, De nyvälborna. En berättelse om släkterna Gyldenstolpe och Ehrensteen.
Av Jennica Thylin-Klaus (s. 304–308)


Martin Linde, I fädrens spår? Bönder och överhet i Dalarna under 1700-talet. Av Kasper Kepsu (s. 309–314)


Narve Fulsås (utg.), Henrik Ibsens skrifter. Band 12–15. Av Bo Stråth (s. 315–320)


Paul A. Levine, Raoul Wallenberg i Budapest. Människan, myten och Förintelsen. Av Lars-Folke Landgrén (s. 321–327)

Medarbetare i detta nummer

(s. 328)

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2019 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »