c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Historisk Tidskrift för Finland 3/2010

18.1.2011

HTF 3/2010 (årg. 95)

Innehåll:

 Tiina Hemminki, Jaana Luttinen och Merja Uotila, Marscherande epidemier. Dödligheten i finska kriget på lokal nivå (s. 345–375)

 
Tiina Hemminki, Finska krigets inverkan på det materiella välståndet. Böndernas förmögenhet i Nordmaling och Ilmola (s. 376–401)
 
Jaana Luttinen, Krigets spår och återgången till fred. Ett lokalsamhälle i det inre av Finland efter krigsåren 1808–1809 (s. 402–439)
 
Merja Uotila, Finska kriget i det pacificerade södra Finland. De lokala följderna av kriget ur lanthantverkarnas perspektiv (s. 440–470)
 
Sofia Kotilainen, Lokalsamhället och minnena av finska kriget. Det senare politiska utnyttjandet av erfarenheterna från krisåren (s. 471–509)
 
Granskningar
 
Ragnar Björk & Alf W. Johansson (red.), Svenska historiker från medeltid till våra dagar. Av Sune Jungar (s. 510–512)
 
Tuomas M. S. Lehtonen & Elisabeth Mornet (eds.), Les élites nordiques et l’Europe occidentale (xiie–xve siècle): Actes de la rencontre franco− nordique organisée à Paris, 9–10 juin 2005. Av Michael Gelting (s. 513–517)
 
Louise Sebro, Mellem afrikaner og kreol. Etnisk identitet och social navigation i Dansk Vestindien 1730–1770. Av Anna Sundelin (s. 518–520)
 
Jonas Harvard & Patrik Lundell (red.), 1800-talets mediesystem. Av Lars-Folke Landgrén (s. 521–525)
 
Mikko Ylikangas, Unileipää, kuolonvettä, spiidiä. Huumeet Suomessa 1800–1950. Av Peter Stadius (s. 526–528)
 
Liisa Byckling, Keisarinajan kulisseissa. Helsingin venäläisen teatterin historia 1868–1918. Av Pentti Paavolainen (s. 529–532)
 
Lars Berggren, Mats Greiff, Björn Horgby (red.), Populärmusik, uppror och samhälle. Av Janne Mäkelä (s. 533–536)
 

Medarbetare i detta nummer

(s. 536)

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2019 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »