c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Historisk Tidskrift för Finland 3/2009

4.1.2010

HTF 3/2009 (årg. 94)

 

Innehåll:

Charlotte Vainio, Patroni regni och folket. En studie i helgonkultens folkliga förankring (s. 277-293)

Simon Ekstrand, Landskampen och uppfattningen om det nationella. Hur finländska fotbollslandskamper
förmedlades genom tre dagstidningar 1940–1947 (s. 294-319)

 

Översikter och meddelanden

Einar Värä, Gustaf Fredrik Böning – en bortglömd föregångare inom estnisk-finska relationer (s. 320-333)

Eljas Orrman, Den autonoma tidens ryska militärhandlingar och fortifikationsritningar blir
sökbara genom en ny sökdataba (s. 334-337)

Lars-Folke Landgrén, Krossade myter om nazismen (s. 338-350)

Granskningar (s. 351-382)

Stig Welinder, Jämtarna och samerna kom först. Av Patrik Lantto.

Kai Häggman (päätoim.), Suomalaisen arjen historia 1–5. Av Minna Sarantola-Weiss.

Panu Pulma, Suljetut ovet. Pohjoismaiden romanipolitiikka 1500-luvulta EU-aikaan. Av Åsa Bonn.

Charlotta Wolff, Noble conceptions of politics in eighteenth-century Sweden (ca 1740–1790).
Av Jonas Nordin.

Antero Leitzinger, Ulkomaalaispolitiikka Suomessa 1812–1972. Av Mats Wickström.

Simo Laakkonen & Timo Vuorisalo (toim.), Sodan ekologia. Nykyaikaisen sodankäynnin
ympäristöhistoriaa. Av Laura Hollsten.

Michaela Bränn, Malm svenska ungdomsförening 100 år. Ett gemensamt hem för dem som på
orten tala samma språk. Av Marianne Stubbe.

 

Medarbetare i detta nummer

(s. 384)

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2020 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »