c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Historisk Tidskrift för Finland 3/2008

13.1.2009

HTF 3/2008 (årg. 93)
Innehåll:
 

  Jesse Keskiaho: Bortom fragmenten. Handskriftsproduktion och boklig kultur i det medeltida Åbo stift (s. 209-252)

  Tuomas Heikkilä: I ett medeltida scriptorium i Åbo (s. 253-284)

  Jaakko Tahkokallio: Handskrifter från ett scriptorium i Åbo från mitten av 1400-talet? (s. 285-317)

  Jesse Keskiaho: En grupp handskrifter från slutet av 1400-talet – från Nådendals scriptorium? (s. 318-350)

 

Översikter och meddelanden

  Monica Hedlund: Latinet i norra Europa (s. 351–361)

 

Granskningar (s. 362–392)

 

  Mika Sivonen, ”Me inkerikot, vatjalaiset ja karjalaiset”. Uskonnollinen integrointi ja ortodoksisen vähemmistön identiteetin rakentuminen Ruotsin Inkerissä 1680–1702. Av Kasper Kepsu

  Eva Magnusson (red.), När sundet blev gräns. Till minne av Roskildefreden 1658. Av Lars-Folke Landgrén

  Carin Bergström, Stina Piper. Grevinna i 1700-talets Sverige. Av Johanna Ilmakunnas

  R. F. Sahlberg, En resa kring jorden 1839–1843. Anteckningar från Sydamerika, Alaska och Sibirien. Av Laura Hollsten

  Tuomas Hoppu (toim.), Tampere 1918. Av Matias Kaihovirta

  Laura Palosuo, Yellow Stars and Trouser Inspections: Jewish Testimonies from Hungary, 1920–1945. Av Jennica Thylin-Klaus

  Lars Björne, Realism och skandinavisk realism. Den nordiska rättsvetenskapens historia. Del IV: 1911–1950. Av Johan Strang

 

Medarbetare i detta nummer (s. 392)

 

Innehållsförteckningen till nummer 3/2008 (årg. 93) även finns tillgänglig på Agricolas diskussionsspalt.

Aktuellt