c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Historisk Tidskrift för Finland 2/2015

29.7.2015

HTF 2/2015 (årg. 100)

Innehåll:

Heini Hakosalo, Ille och Elin. Syskon, kön och medicinsk karriär i det tidiga 1900-talets Finland

Tomi Mertanen, Det europeiska brödraskapet. Europeiska författarförbundet och dess finländska medlemmar under andra världskriget

Översikter och meddelanden

Eljas Orrman, Iakttagelser om solskiftets utbredning och kronologi i Finland under medeltiden med särskild hänsyn till Nyland

Granskningar

Sari Katajala-Peltomaa, Christian Krötzl & Marjo Meriluoto-Jaakkola (toim.), Suomalaisten pyhiinvaellukset keskiajalla. Kun maailma aukeni. Av Eva Ahl-Waris

Mirkka Lappalainen, Pohjolan leijona. Kustaa II Adolf ja Suomi 1611–1632. Av Christer Kuvaja

Nils Erik Forsgård, Ingens herre ingens träl. Radikalen Anders Chydenius i 1700-talets Sverige och Finland. Av Patrik Winton

Lena Rangström, Dödens teater. Kungliga svenska begravningar genom fem århundraden. Av Magdalena af Hällström

Johan Cullberg & Björn Sahlin, Märtha och Hjalmar Söderberg – en äktenskapskatastrof. Av Maria Vainio-Kurtakko


Från fältet

Symposiet ”Brevkonst och brevet som genre” på Svenska litteratursällskapet i Finland. Av Jens Grandell

Aktuellt