c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Historisk Tidskrift för Finland 2/2014

31.7.2014

HTF 2/2014 (årg. 99)

Innehåll:

Mikko Huhtamies, Emanuel Swedenborgs Machine att flyga i wädret 1714. Hur föddes och spreds innovationer på 1700-talet?

Eva Ahl-Waris & Christer Nordlund, Om tillkomsten och användningen av en fornlämningsplats. Arkeologibruk kring Kökars franciskankonventGranskningar

Granskningar

Cordelia Beattie & Matthew Frank Stevens (eds), Married Women and the Law in Northwest Europe. Av Charlotte Vainio

Kajsa Brilkman, Undersåten som förstod. Den svenska reformatoriska samtalsordningen och den tidigmoderna integrationsprocessen. Av Jennica Thylin-Klaus

Anna Nilsson, Lyckans betydelse. Sekularisering, sensibilisering och individualisering i svenska skillingtryck 1750–1850 & Hanna Enefalk, Skillingtryck! Historien om 1800-talets försvunna massmedium. Av Lars-Folke Landgrén

Johanna Wassholm, Svenskt, finskt och ryskt. Nationens, språkets och historiens dimensioner hos E. G. Ehrström 1808–1835. Av Jani Marjanen

Sonja Hagelstam, Röster från kriget. En etnologisk studie av brevdialoger mellan frontsoldater och deras familjer 1941–1944. Av Lars-Eric Jönsson

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2020 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »