c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Historisk Tidskrift för Finland 2/2013

24.10.2013

HTF 2/2013 (årg. 98)

Innehåll:

Henrika Tandefelt och Maria Vainio-Kurtakko, Inledning: Herrgårdens många skepnader. Den finländska herrgårdsforskningens traditioner (s. 121–131)

Kasper Kepsu, Godsdrift och tjänstemän på ingermanländska gods under 1600-talets andra hälft (s. 132–155)

Johanna Ilmakunnas, Adelns arbete och vardag på 1700-talets svenska herrgårdar. Johan Gabriel Oxenstiernas och Jacobina Charlotta Munsterhjelms dagböcker
(s. 156–184)

Carolina Brown, Bilder, sällskapsliv och herrgårdskultur. Maskeradporträtt, silhuetter och andra bilder från 1700-talets Tista (185–215)

Marie Steinrud, Per Reinhold Tersmedens Ramnäs. Bruksherrgården som scen för statuskonsumtion och manifestation i början av 1800-talet (216–250)

Henrika Tandefelt och Maria Vainio-Kurtakko, Ett storgods som historisk och modern konstruktion. V.M. von Borns etablering på Sarvlaks i Pernå (251–286)

Göran Ulväng, Betydelsen av att äga en herrgård. Herrgårdar, ståndsgårdar och gods i Uppsala län under 1700- och 1800-talen (287–316)

Granskningar

Kirsi Vainio-Korhonen, Sofie Munsterhjelmin aika. Aatelisnaisia ja upseereita 1800-luvun Suomessa. Av Juha-Matti Granqvist (317–321)

Karin Granlund, Prins i en värld som inte fanns – om en adelsgosses uppväxt på storgodset Tervik i 1920–1940-talets Finland. Av Maria Vainio-Kurtakko (322–325)

Från fältet

Nytt liv i gamla herrgårdssamlingar. Av Petra Hakala (326–327)

Nordiskt slotts- och herrgårdssymposium i Skåne 2013. Av Johanna Ilmakunnas och Henrika Tandefelt (328–330)

Aktuellt