c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Historisk Tidskrift för Finland 2/2012

4.10.2012

HTF 2/2012 (årg. 97)

Innehåll:

Lars-Folke Landgrén, Klassificering av publikationer (s. 173–174)

Mikko Huhtamies, Olof Rudbeck, hydroteknologin och nyttans tidevarv i Finland (ca 1650–1750) (s. 175–203)
 

Översikter

Per Olof Sjöstrand, Frögerståget (s. 204–225)

Henrik Roelvink, När kom franciskanbröderna till Kökar? (s. 226–258)

Mikael Korhonen, Forskarnas röst vid digitalisering av kulturarvet (s. 259–267)

 

Granskningar

Dick Harrison, En medeltida storstad. Historien om Söderköping. Av Marko Lamberg (s. 268–270)

Erik Petersson & Annika Sandén, Mot undergången. Ärkebiskop Angermannus i apokalypsens tid. Av Lars-Folke Landgrén (s. 271–274)

Ronny Ambjörnsson, Ellen Key. En europeisk intellektuell. Av Jennica Thylin-Klaus (s. 275–278)

Eva Österberg, Tystnader och tider. Samtal med historien. Av Lars-Folke Landgrén (s. 279–283)

 

Medarbetare i detta nummer (s. 284)

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2019 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »