c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Historisk Tidskrift för Finland 2/2010

5.11.2010

HTF 2/2010 (årg. 95)

 

Innehåll:

 

Piotr Wawrzeniuk, Formering till modernitet. Gammalsvenskby genom finländska och rikssvenska ögon 1836–1904 (s. 249–267)
 
Stefan Nygård, Det kosmopolitiska alternativet. Tidskriften Euterpe och de intellektuellas transnationella strategier (s. 268–297)
 
Synpunkten
 
Max Engman, Fjorton punkter beträffande vetenskapliga recensioner (s. 298–303)
 
Granskningar
 
Lars Hermanson, Bärande band. Vänskap, kärlek och brödraskap i det medeltida Nordeuropa, ca 1000–1200. Av Eva Ahl-Waris (s. 304–306)
 
Jan Brunius, Atque Olavi. Nordiska helgon i medeltida mässböcker. Av Jesse Keskiaho (s. 307–310)
 
Hilding Klingenberg, Repression och legitimering – rysk maktutövning i Åbo generalguvernement 1717–1721. Av Martin Hårdstedt (s. 311–313)
 
Jens Rydberg & David Tjeder, Kvinnor, män och alla Andra. En svensk genushistoria. Av Katarina Leppänen (s. 314–316)
 
Matti Klinge, Napoleonin varjo. Euroopan ja Suomen murros 1795–1815. Av Aleksander Kan (s. 317–320)
 
Anneli Mäkelä-Alitalo, Sakari Heikkinen & Minerva Keltanen, Sinebrychoffit. Av Jyrki Paaskoski (s. 321–325)
 
Robert Schweitzer, Finnland, das Zarenreich und die Deutschen. Gesammelte Studien zum europäischen Nordosten. Av Norbert Götz (s. 326–330)
 
Anne Berg & Hanna Enefalk (red.), Det mångsidiga verktyget. Elva utbildningshistoriska uppsatser. Av Jessica Parland-von Essen (s. 331–333)
 
Kukku Melkas (toim.), Heidi Grönstrand, Kati Launis, Maarit Keskelä-Kärki, Jussi Ojajärvi, Tutta Palin, Lea Rojola, Läpikulkuihmisiä. Muotoiluja kansallisuudesta ja sivistyksestä 1900-luvun
Suomessa. Av Julia Dahlberg (s. 334–338)
 
Henrik Meinander, Suomi 1944. Sota, yhteiskunta, tunnemaisema. Av Oula Silvennoinen (s. 339–343)
 

Medarbetare i detta nummer

(s. 344)

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2020 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »