c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Historisk Tidskrift för Finland 2/2009

24.10.2009

HTF 2/2009 (årg. 94)

 

Innehåll:

Holger Weiss, Global internationell solidaritet: Om transnationella subversiva kontakter, understödsformer och nätverk under mellankrigstiden (s. 117-121)

Tauno Saarela, Solidaritet från väst och öst. Den finländska kommunismen och den internationella solidariteten under 1920t-talet (s. 122-138)

Holger Weiss, stockholm – Hamburg – Köpenhamn: Nordeuropeiska noder i Kominterns globala kommunikationsnätverk, 1920–1933 (s. 139-169)

Kasper Braskén, Mot hunger, krig och fascism! Internationella arbetarhjälpen, Willi Münzenberg och kampen för internationell solidaritet i Weimartyskland 1921–1935 (s. 170-197)

Anders Gustafson, ”Helst hade vi alla fall stannat i sverige …” De svenska kommunisterna och emigrationen till sovjetkarelen under tidigt 1930-tal (s. 198-219)

Fredrik Petersson, ”Proletariatets proviantkolonn”: Internationella arbetarhjälpen i sverige (s. 220-247)

Granskningar (s. 248-270)

Robert Bartlett, Naturligt och övernaturligt under medeltiden. Av Dick Harrisson.

Per stobaeus, Hans Brask. En senmedeltida biskop och hans tankevärld. Av Marko Lamberg.

Ingvar Bengtsson, Kapet av Skåne. Stormaktstidens viktigaste triumf. Av Lars-Folke Landgrén.

Ruth Hemstad, Fra Indian Summer til nordisk vinter. Skandinavisk samarbeid, skandinavisme og unionsoppløsningen. Av Jennica Thylin-Klaus.

Susanna Pettersson, Suomen Taideyhdistyksestä Ateneumiin. Fredrik Cygnaeus,
Carl Gustaf Estlander ja taidekokoelman roolit. Av Petja Hovinheimo.

Victor Tuderus, Militär och målare. En skildring från rysk-turkiska kriget 1877–1878. Av Teuvo Laitila.

Från fältet (s. 271-273)
 

Donationer och depositioner mottagna av Svenska litteratursällskapets historiska och litteraturhistoriska arkiv under 2008.

 

Medarbetare i detta nummer (s. 275)
 

 

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2019 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »