c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Historisk Tidskrift för Finland 1/2015

12.5.2015

HTF 1/2015 (årg. 100)

Innehåll:

Lars-Folke Landgrén, Historisk Tidskrift för Finland

Sofia Aittomaa, Kejsarinnans sten. Från lojalism via revolutionsyra och nationalism till rehabilitering

Översikter och meddelanden

Göran Anderberg, Till frågan om varför Gustav III gick i krig mot Ryssland

Lars-Folke Landgrén, Finlands grafiska industri och inbördeskriget 1918

Granskningar

Jyrki Knuutila, Soturi, kuningas ja pyhimys. Pyhän Olavin kultti osana kristillistymistä Suomessa 1200-luvulta 1500-luvun puoliväliin. Av Markus Hiekkanen

Seppo Aalto, Krigsstaden. Helsingfors Gammelstads historia 1550–1639. Av Lars-Folke Landgrén

Kasper Kepsu, Den besvärliga provinsen. Reduktion, skattearrendering och bondeoroligheter i det svenska Ingermanland under slutet av 1600-talet. Av Nils Erik Villstrand

Arja Rantanen, Pennförare i periferin. Österbottniska sockenskrivare 1721–1868. Av Per Sörlin

Diskussion

Mera om S:t Erik och S:t Henrik – svar på Eljas Orrmans diskussionsinlägg. Av Mikko Heikkilä

Ytterligare om S:t Erik och S:t Henrik – svar till Mikko Heikkilä. Av Eljas Orrman


Från fältet

Historiska föreningen 2014. Av Nina Johansson

Historiska samfundet i Åbo 2014. Av Mats Wickström

Nytt arkivmaterial på SLS. Av Maria Miinalainen

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2019 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »