c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Historisk Tidskrift för Finland 1/2014

23.5.2014

HTF 1/2014 (årg. 99)

Innehåll:

Britt-Marie Villstrand, Veteraner på piedestal femtio år efter 1808–09 års krig

Carina Nynäs, Läkaren Linné, kvinnorna och barnen. Livets, hälsans, kärlekens och dödens empiri

Översikter och meddelanden

Aleksandr Sapozjnikov, Gerillakrigen i Finland 1808 och Ryssland 1812 – en jämförelse

Granskningar

E. E. Rytjalovskij (red.), Poltavskaja bitva 27 ijunja 1709 goda. Dokumenty i materialy. Av Eljas Orrman

Yrjö Kaukiainen, Risto Marjomaa & Jouko Nurmiainen (toim.), Viipurin läänin historia IV. Vanhan Suomen aika. Av Ulla Ijäs

Lars Garpenhag, Kriminaldårar. Sinnessjuka brottslingar och straffrihet i Sverige, ca 1850–1930. Av Mona Rautelin

Patrik Lundell, Attentatet mot Hiertas minne. Studier i den svenska pressens mediehistoria. Av Lars-Folke Landgrén

Eva Danielson & Märta Ramsten, Du gamla, du friska. Från folkvisa till nationalsång. Av Henry Rask

Från fältet

Historiska föreningen 2013. Av Sophie Holm

Historiska samfundet i Åbo 2013. Av Laura Hollsten

Nytt arkivmaterial på SLS. Av Maria Miinalainen

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2020 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »