c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Historisk Tidskrift för Finland 1/2012

27.6.2012

HTF 1/2012 (årg. 97)

Innehåll:

Lars-Folke Landgrén, Förändring (s. 1)

Anders Ahlbäck och Ann-Catrin Östman, Manligt medborgarskap och samhällsreformer i Finland, 1918–1960 (s. 2–16)

Pirjo Markkola och Ann-Catrin Östman, Torparfrågan tillspetsas. Frigörelse, oberoende och arbete – 1918 års torparlagstiftning ur mansperspektiv (s. 17–41)

Anders Ahlbäck, Ärans och hjältarnas anspråk. Militär manlighet och de svenskspråkiga männens medborgarskap i det nya Finland, 1918–1925 (s. 42–74)

Matias Kaihovirta, Skjutövningar och pennfäktning. Manliga medborgarideal och politisk verksamhet i Billnäs brukssamhälle, ca 1918–1930 (s. 75–94)

Ville Kivimäki, Militärpsykologi och föränderliga uppfattningar om män. Finländska soldater som föremål för psykologiska observationer 1944–1956 (s. 95–126)

Hanna Lindberg, Aktiva, kunniga, sociala arbetare. Den arbetande mannen som problem och objekt i 1950-talets socialpolitiska forskning (s. 127–149)

 

Granskningar

Nils Erik Villstrand, Sveriges historia 1600–1721. Av Kasper Kepsu (s. 150–155)

Mona Rautelin, En förutbestämd sanning. Barnamord och delaktighet i 1700-talets Finland belysta genom kön, kropp och social kontroll. Av Marie Lindstedt Cronberg (s. 156–161)

 

Från fältet

Historiska föreningen 2011. Av Sophie Litonius (s. 162–165)

Historiska samfundet i Åbo 2011. Av Anna Sundelin (s. 166–167)

Nytt arkivmaterial på SLS. Av Patrik Aaltonen (s. 168–171)

 

Medarbetare i detta nummer (s. 172)

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2019 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »