c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Historisk Tidskrift för Finland 1/2009

18.8.2009

HTF 1/2009 (årg. 94)

 

Innehåll:

Niklas Ammert, Gemenskap och ambivalens. Finsk-svenska möten i finlandssvenska
läroböcker i historia (s. 1-19)

Ere Nokkala, Debatten mellan J. H. G. von Justi och H. L. von Heß om frihetstidens författning (s. 20-55)

Översikter och meddelanden

Aleksander Kan, Postmodernismen och historieskrivningens praktik (s. 56-74)

Granskningar (s. 75-106)

Eva Österberg, Vänskap – en lång historia. Av Henrika Tandefelt.

Hans Jacob Orning, Unpredictability and Presence – Norwegian Kingship in
the High Middle Ages. Av Jaakko Tahkokallio.

Marko Lamberg, Jöns Budde. Birgittalaisveli ja hänen teoksensa. Av Ville Walta.

Jeppe Büchert Netterstrøm & Bjørn Poulsen (eds.), Feud in Medieval and
Early Modern Europe. Av Peter Haldén.

Cecilia af Forselles & Tuija Laine (toim.), Kirjakulttuuri kaupungissa 1700-
luvulla. Av Anna Perälä.

Jan Samuelson, Eliten, riket och riksdelningen. Sociala nätverk och geografisk
mobilitet mellan Sverige och Finland 1720–1820. Av Johanna Aminoff-Winberg.

Christina Granroth under medverkan av Patricia Berg & Maren Jonasson
(utg.), C. F. Hornstedt, Brev från Batavia. En resa till Ostindien 1782–1786. Av Kenneth Nyberg.

Lina Sturfelt, Eldens återsken – första världskriget i svensk föreställningsvärld. Av Aapo Roselius.

Aapo Roselius, Teloittajien jäljillä. Valkoisten väkivalta Suomen sisällissodassa. Av Tuomas Hoppu.

Seppo Myllyniemi, Sodan monet kasvot. Sisällissota Hämeessä 1918. Av Tuomas Hoppu.

Från fältet (s. 108-115)

Historiska föreningen 2007. Av Aapo Roselius.

Historiska föreningen 2008. Av Maria Vainio-Kurtakko och Derek Fewster.

Historiska Samfundet i Åbo 2008. Av Anna Sundelin

 

Medarbetare i detta nummer (s. 116)
 

Innehållsförteckningen till nummer 1/2009 (årg. 94) finns även tillgänglig på Agricolas diskussionsspalt

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2020 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »