c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

”Herrgården lever”: intervju med Historisk Tidskrift för Finland 2/2013 temanumrets gästredaktörer på Bokmässan i Helsingfors.

26.9.2013

Bokmässan i Helsingfors är verkligen värt ett besök: på fredagen 25 oktober, på ”Tottiscenen” kl. 18.30, intervjuas Henrika Tandefelt och Maria Vainio-Kurtakko under rubriken ”Herrgården lever”. De historiska herrgårdarna har fått ett nytt liv också som historiska forskningsobjekt. Utvecklingen från produktionsenhet till statussymbol och annat nytt inom herrgårdsforskningen behandlas i temanumret 2/2013 av Historisk Tidskrift för Finland.

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2019 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »