c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Gunnar Mickwitz pris till filosofie magister Jonathan Lagerquist

28.11.2014

Historiska föreningens priskommitté har i år beslutat utdela Gunnar Mickwitz pris till filosofie magister Jonathan Lagerquist för pro gradu-avhandlingen The Defense of ”an Unconcionable Experimentation with Ignorance”; The Legal Battle over Public Education in Prince Edward County Virginia, 1959−1964. Priset utdelas den 4 december av Helsingfors universitets kansler, professor Thomas Wilhelmsson. Prissumman är 1 000 euro. 

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2019 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »