c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Gunnar Mickwitz pris till filosofie magister Johanna Rehn

3.12.2019

Filosofie magister Johanna Rehn belönas med det 28:de Gunnar Mickwitz priset för sin avhandling pro gradu Hellish Visions. Punishment in Western European Vision Literature, ca. 800–1200. Priset som delas ut av Historiska föreningen överräcks av Helsingfors universitets kansler, professor Kaarle Hämeri tisdagen 3 december 2019. Johanna Rehn undersöker i sin avhandling medeltida visioner om de bestraffningar som Gud tvingar den syndfulla människan att gå igenom efter sin död samt uppkomsten av föreställningen om en särskild skärseld där människan själ skulle renas efter den jordliga döden.

Gunnar Mickwitz pris utdelas årligen till en förtjänstfull avhandling pro gradu vid den svenska lärostolen i historia vid Helsingfors universitet. Prissumman är 1000 euro.

Avhandlingen finns tillgänglig i sin helhet i Helsingfors universitets databas E-thesis: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/302979.

PRESSMEDDELANDE

 

 

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2020 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »