c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Gunnar Mickwitz pris till filosofie magister Johanna Rehn

3.12.2019

Filosofie magister Johanna Rehn belönas med det 28:de Gunnar Mickwitz priset för sin avhandling pro gradu Hellish Visions. Punishment in Western European Vision Literature, ca. 800–1200. Priset som delas ut av Historiska föreningen överräcks av Helsingfors universitets kansler, professor Kaarle Hämeri tisdagen 3 december 2019. Johanna Rehn undersöker i sin avhandling medeltida visioner om de bestraffningar som Gud tvingar den syndfulla människan att gå igenom efter sin död samt uppkomsten av föreställningen om en särskild skärseld där människan själ skulle renas efter den jordliga döden.

Gunnar Mickwitz pris utdelas årligen till en förtjänstfull avhandling pro gradu vid den svenska lärostolen i historia vid Helsingfors universitet. Prissumman är 1000 euro.

Avhandlingen finns tillgänglig i sin helhet i Helsingfors universitets databas E-thesis: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/302979.

PRESSMEDDELANDE

 

 

Aktuellt