c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Gunnar Mickwitz pris 2016 till filosofie magister Evelina Wilson

10.1.2017

Filosofie magister Evelina Wilson (tidigare Knipström) belönas med det 25:te Gunnar Mickwitz priset för pro gradu-avhandlingen ”Hvad är vårt lif då hälsan saknas? Sjukdom och död i kvinnliga ståndspersoners korrespondens 1808–1852 i Finland”. Priset som delas ut av Historiska föreningen överräcks av Helsingfors universitets kansler, professor Thomas Wilhelmsson den 10 januari 2017. Evelina Wilson tar med sin avhandling fasta på sjukdom och död ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Med hjälp av brev och privata dagböcker undersöker hon kvinnliga ståndspersoners förhållande till sjukdom och död i Finland under början av 1800-talet. Med sin avhandling argumenterar hon mot bilden av den sysslolösa högreståndskvinnan vars sjukroll har uppfattats som en del av 1800-talets kvinnoideal.

Aktuellt

25.2.2021

15.4.2021 Föredragsafton med Jens Grandell: ”Helsingfors, Finland, Europa. August Schauman som exponent för 1800-talets idélandskap”

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med FD Jens Grandell, torsdagen 15 »

25.2.2021

24.3.2021 Vårmöte med föredrag av Aapo Roselius

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen 24 mars 2021 kl. »

27.1.2021

6.2.2021 XXII Finska historiedagarna i Lahtis 2021

Traditionsenligt står Historiska föreningen för det svenskspråkiga programmet under Finska historiedagarna i »