c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Gunnar Mickwitz pris 2016 till filosofie magister Evelina Wilson

10.1.2017

Filosofie magister Evelina Wilson (tidigare Knipström) belönas med det 25:te Gunnar Mickwitz priset för pro gradu-avhandlingen ”Hvad är vårt lif då hälsan saknas? Sjukdom och död i kvinnliga ståndspersoners korrespondens 1808–1852 i Finland”. Priset som delas ut av Historiska föreningen överräcks av Helsingfors universitets kansler, professor Thomas Wilhelmsson den 10 januari 2017. Evelina Wilson tar med sin avhandling fasta på sjukdom och död ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Med hjälp av brev och privata dagböcker undersöker hon kvinnliga ståndspersoners förhållande till sjukdom och död i Finland under början av 1800-talet. Med sin avhandling argumenterar hon mot bilden av den sysslolösa högreståndskvinnan vars sjukroll har uppfattats som en del av 1800-talets kvinnoideal.

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2019 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »