c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Gunnar Mickwitz pris 2015 till filosofie magister Tomi Ståhlberg

25.11.2015

Historiska föreningens priskommitté har i år beslutat utdela Gunnar  Mickwitz pris till filosofie magister Tomi Ståhlberg för pro  gradu-avhandlingen ”Arktisk utpost eller port till rikedom? Petsamos  betydelse för Finlands utrikeshandel under 1930-talet”. Priset utdelas  årligen ur Gunnar Mickwitz fond till en förtjänstfull avhandling pro  gradu vid den svenska lärostolen i historia vid Helsingfors  universitet. Priset överräcks av Helsingfors universitets kansler,  professor Thomas Wilhelmsson. Prissumman är 1000 euro.
 
Tomi Ståhlberg undersöker i sin avhandling pro gradu de ekonomiska  förutsättningarna för Finlands utrikeshandel via Petsamo under  1930-talet, samt vilka åtgärder och investeringar den finska  statsmakten gjorde för att gynna denna handel. Ståhlberg visar med sin  avhandling att handelsruttens ekonomiska utdelning blev klart mindre  än förväntat. Detta berodde till stor del på att statsmakten inte  satsade tillräckligt med resurser för att göra den isfria hamnen i norr till ett konkurrenskraftigt alternativ i utrikeshandeln.
 
 
Pressmeddelande!

Aktuellt