c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Gunnar Mickwitz pris 2015 till filosofie magister Tomi Ståhlberg

25.11.2015

Historiska föreningens priskommitté har i år beslutat utdela Gunnar  Mickwitz pris till filosofie magister Tomi Ståhlberg för pro  gradu-avhandlingen ”Arktisk utpost eller port till rikedom? Petsamos  betydelse för Finlands utrikeshandel under 1930-talet”. Priset utdelas  årligen ur Gunnar Mickwitz fond till en förtjänstfull avhandling pro  gradu vid den svenska lärostolen i historia vid Helsingfors  universitet. Priset överräcks av Helsingfors universitets kansler,  professor Thomas Wilhelmsson. Prissumman är 1000 euro.
 
Tomi Ståhlberg undersöker i sin avhandling pro gradu de ekonomiska  förutsättningarna för Finlands utrikeshandel via Petsamo under  1930-talet, samt vilka åtgärder och investeringar den finska  statsmakten gjorde för att gynna denna handel. Ståhlberg visar med sin  avhandling att handelsruttens ekonomiska utdelning blev klart mindre  än förväntat. Detta berodde till stor del på att statsmakten inte  satsade tillräckligt med resurser för att göra den isfria hamnen i norr till ett konkurrenskraftigt alternativ i utrikeshandeln.
 
 
Pressmeddelande!

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2019 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »