c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Gunnar Mickwitz pris 2013

2.12.2013

Det tjugoandra Gunnar Mickwitz-priset tilldelas filosofie magister Lotta Nylund för pro gradu-avhandlingen Naturalismens problematik: C. G. Estlanders, J. J. Tikkanens och Helena Westermarcks utsagor om konsten åren 1879–1886. Läs pressmeddelandet.

Aktuellt