c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Gösta Mickwitz-seminariet

HISTORISKA FÖRENINGEN INBJUDER TILL DET FJÄRDE GÖSTA MICKWITZ-SEMINARIET:

 GLORIFIERING, MARTYRSKAP OCH MOTSTÅND                                  
– REFLEKTIONER AV FÖRSTA VÄRLDSKRIGET

Lördagen den 7 november 2009
Svenska litteratursällskapets festsal, Riddaregatan 5, Helsingfors

Seminariet behandlar upplevelsen och framställningen av 1900-talets första katastrof i ett nordeuropeiskt perspektiv. Första världskriget har ofta fått stå som sinnebild för krigets galenskap, där en oförmögen ledning lät miljoner soldater dö till ingen nytta. För samtiden var upplevelsen allt annat än entydig. Krigsupplevelsen kom att beröra hela kontinenten, såväl soldaterna i skyttegravarna som människorna på hemmafronten. Kriget förhärligades och hyllades, men även avskyddes och bekämpades. 

PROGRAM

Kl. 10
Anmälning och kaffe

Välkomstord
av Historiska föreningens ordförande Derek Fewster

Introduktion av föreningens viceordförande Aapo Roselius

Kl. 10.30
Docent Ben Hellman (Helsingfors)
Mellan hopp och förtvivlan. Första världskriget i samtida rysk litteratur

Kl. 11.30
Fil.dr Lina Sturfelt (Lund)
Från ärans fält till dödsfabrikens ingenmansland. Första världskriget i svensk veckopress.

12.30–13.00 L U N C H

Kl. 13
Fil.dr Stefan Nygård (Helsingfors)
”De intellektuellas svek”. Kriget, politiken och det universalistiska idealet.  

Kl. 14
Fil.dr Sofi Qvarnström (Uppsala)
Motståndets berättelser hos Elin Wägner, Anna Lenah Elgström och Marika Stiernstedt

Kl. 15
Utdelning av det fjärde Gösta Mickwitz-priset
Tal av priskommittén och pristagaren

Seminariet avslutas

* * *
Seminariet är gratis. Historiska föreningen bjuder på en lätt lunch och kaffe för seminariedeltagarna. Anmälning senast torsdagen den 5 november 2009 till Aapo Roselius till adressen: aapo.roselius(at)helsinki.fi eller per tfn: 044 2600939

VÄLKOMMEN!

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »