c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Gösta Mickwitz priset utdelas Helsingfors stadsmuseum under Historiska föreningens 100-års jubileumsseminarium 18.10.2014

13.10.2014

Det sjunde Gösta Mickwitz priset utdelas Helsingfors stadsmuseum under Historiska föreningens 100-års jubileumsseminarium lördagen den 18 oktober 2014 kl. 13.00 i Ständerhuset, i Helsingfors (Snellmansgatan 9–11). Priset tillfaller Helsingfors stadsmuseum för de insatser som museet under de senaste åren har gjort för att mångsidigt och med ett sinne för nya idéer genomföra sin uppgift att för ut kunskap om Helsingfors historia till allmänheten. Prissumman är 2000 €.

SE PRESSMEDDELANDE!

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2020 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »