c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Föreningens vårmöte!

15.3.2009

Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen den 25 mars 2009 kl.17.00 i Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, rum 404. Vid mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Efter mötet följer kl. 18.00 föredrag av Gunnar Mickwitz-pristagarna 2008. Se program!

Aktuellt