c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Styrelsen

Ordförande
Fil.dr. Julia Dahlberg
Mandatperiod: 1.1.2019-­31.12.2019

Ledamot, viceordförande
Fil.mag. Magdalena af Hällström
Mandatperiod: 1.1.2019–31.12.2020

Ledamot, ekonom
Fil.mag. Michaela Bränn
Mandatperiod: 1.1.2018-­31.12.2019

Ledamot, sekreterare
Fil.mag. Nina Johansson
Mandatperiod 1.1.2019-­31.12.2020

Ledamot

Fil.mag. Tomas Sjöblom

Mandatperiod: 1.1.2018-31.12.2019

Ledamot
Fil.mag. Anna Wilhelmson
Mandatperiod: 1.1.2019-­31.12.2020

Ledamot
Fil.stud. Robert Stjernberg
Mandatperiod: 1.1.2018-­31.12.2019

 

 

 

Aktuellt

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »

3.3.2019

3.4.2019 Vårmöte med föredrag av Kirsi Vainio-Korhonen: Besiktningskvinnor i Åbo och deras uppehälle under 1830- och 1840-talet

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen 3 april 2019 kl. »

26.2.2019

12.3.2019 Utställningsbesök: ”Finlands ordnar 100 år” på Riksarkivet

Historiska föreningen inbjuder sina medlemmar till ett besök på Riksarkivets utställning Finlands »