c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Styrelsen

Ordförande
Fil.dr. Julia Dahlberg
Mandatperiod: 1.1.2020-­31.12.2020

Ledamot, viceordförande
Fil.mag. Magdalena af Hällström
Mandatperiod: 1.1.2019–31.12.2020

Ledamot, ekonom
Fil.mag. Michaela Bränn
Mandatperiod: 1.1.2020-­31.12.2021

Ledamot, sekreterare
Fil.mag. Nina Johansson
Mandatperiod 1.1.2019-­31.12.2020

Ledamot

Fil.mag. Tomas Sjöblom

Mandatperiod: 1.1.2020-31.12.2021

Ledamot
Fil.mag. Anna Wilhelmson
Mandatperiod: 1.1.2019-­31.12.2020

Ledamot
Fil.stud. Robert Stjernberg
Mandatperiod: 1.1.2020-­31.12.2021

 

 

 

Aktuellt