c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Styrelsen

Ordförande
Fil.dr. Julia Dahlberg
Mandatperiod: 1.1.2019-­31.12.2019

Ledamot, viceordförande
Fil.mag. Magdalena af Hällström
Mandatperiod: 1.1.2019–31.12.2020

Ledamot, ekonom
Fil.mag. Michaela Bränn
Mandatperiod: 1.1.2018-­31.12.2019

Ledamot, sekreterare
Fil.mag. Nina Johansson
Mandatperiod 1.1.2019-­31.12.2020

Ledamot

Fil.mag. Tomas Sjöblom

Mandatperiod: 1.1.2018-31.12.2019

Ledamot
Fil.mag. Anna Wilhelmson
Mandatperiod: 1.1.2019-­31.12.2020

Ledamot
Fil.stud. Robert Stjernberg
Mandatperiod: 1.1.2018-­31.12.2019

 

 

 

Aktuellt

3.12.2019

Gunnar Mickwitz pris till filosofie magister Johanna Rehn

Filosofie magister Johanna Rehn belönas med det 28:de Gunnar Mickwitz priset för »

27.10.2019

20.11.2019 Höstmöte och föredragsafton med Marko Lamberg: ”Malin Matsdotters liv – från en österbottnisk allmogekvinna till en levande bränd häxa”

Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt höstmöte onsdagen 20 november 2019 kl. 17.15 »

27.10.2019

29.10.2019 Programafton: Nytt på forskningsfronten!

Vill du veta mer om vilken forskning som för tillfället pågår inom »