c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Styrelsen

Ordförande
Fil.dr. Julia Dahlberg
Mandatperiod: 1.1.2019-­31.12.2019

Ledamot, viceordförande
Fil.mag. Magdalena af Hällström
Mandatperiod: 1.1.2019–31.12.2020

Ledamot, ekonom
Fil.mag. Michaela Bränn
Mandatperiod: 1.1.2018-­31.12.2019

Ledamot, sekreterare
Fil.mag. Nina Johansson
Mandatperiod 1.1.2019-­31.12.2020

Ledamot

Fil.mag. Tomas Sjöblom

Mandatperiod: 1.1.2018-31.12.2019

Ledamot
Fil.mag. Anna Wilhelmson
Mandatperiod: 1.1.2019-­31.12.2020

Ledamot
Fil.stud. Robert Stjernberg
Mandatperiod: 1.1.2018-­31.12.2019

 

 

 

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »