c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Styrelsen

Ordförande
Fil.dr. Julia Dahlberg
Mandatperiod: 1.1.2019-­31.12.2019

Ledamot, viceordförande
Fil.mag. Magdalena af Hällström
Mandatperiod: 1.1.2019–31.12.2020

Ledamot, ekonom
Fil.mag. Michaela Bränn
Mandatperiod: 1.1.2018-­31.12.2019

Ledamot, sekreterare
Fil.mag. Nina Johansson
Mandatperiod 1.1.2019-­31.12.2020

Ledamot

Fil.mag. Tomas Sjöblom

Mandatperiod: 1.1.2018-31.12.2019

Ledamot
Fil.mag. Anna Wilhelmson
Mandatperiod: 1.1.2019-­31.12.2020

Ledamot
Fil.stud. Robert Stjernberg
Mandatperiod: 1.1.2018-­31.12.2019

 

 

 

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2020 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »