c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Styrelsen

Ordförande
Fil.mag. Julia Dahlberg
Mandatperiod: 1.1.2017-­31.12.2017

Ledamot, viceordförande
Fil.mag. Magdalena af Hällström
Mandatperiod: 1.1.2017–31.12.2018

Ledamot, ekonom
Fil.mag. Michaela Bränn
Mandatperiod: 1.1.2016-­31.12.2017

Ledamot, sekreterare
Fil.mag. Nina Johansson
Mandatperiod 1.1.2017-­31.12.2018

Ledamot
Fil.dr. Kasper Kepsu
Mandatperiod: 1.1.2017-­31.12.2018

Ledamot
Fil.mag. Tomas Sjöblom
Mandatperiod: 1.1.2018-­31.12.2019

Ledamot
Fil.stud. Robert Stjernberg
Mandatperiod: 1.1.2018-­31.12.2019

Aktuellt