c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Föredragskväll 29.9.2010: Affärer, allianser, anseende. Att forska om vardag och värderingar i 1700-talets Helsingfors

16.9.2010

Historiska föreningen r.f.inbjuder till föredragskväll onsdagen den 29 september 2010 kl. 17.00 i Vetenskapernas hus, sal 404, Kyrkogatan 6. Kvällens föredrag hålls av fil.dr Jessica Parland-von Essen under rubriken Affärer, allianser, anseende. Att forska om vardag och värderingar i 1700-talets Helsingfors.
Tilläggsinformation

Aktuellt