c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Föredragskväll 27.10.2010: Idyll eller verklighet?Albert Edelfelt och Gunnar Berndtson i det moderna genombrottets ambivalens

13.10.2010

Historiska föreningen inbjuder till föredragskväll onsdagen den 27 oktober 2010. Kvällens föredrag hålls av fil.dr Maria Vainio-Kurtakko under rubriken: Idyll eller verklighet?Albert Edelfelt och Gunnar Berndtson i det moderna genombrottets ambivalens.
SE TILLÄGGSINFORMATION!

 

Aktuellt