c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Föredragskväll 27.10.2010: Idyll eller verklighet?Albert Edelfelt och Gunnar Berndtson i det moderna genombrottets ambivalens

13.10.2010

Historiska föreningen inbjuder till föredragskväll onsdagen den 27 oktober 2010. Kvällens föredrag hålls av fil.dr Maria Vainio-Kurtakko under rubriken: Idyll eller verklighet?Albert Edelfelt och Gunnar Berndtson i det moderna genombrottets ambivalens.
SE TILLÄGGSINFORMATION!

 

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2019 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »