c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Föredragsafton 24.1.2013 kl. 18: Matti Klinge – en historikers memoarer

10.1.2013

Historiska föreningen r.f. inbjuder till föredragsafton torsdagen den 24 januari 2013 kl. 18 i Vetenskapernas hus, sal 404, Kyrkogatan 6. Kvällens tema är den första delen av professor Matti Klinges memoarer Kadonnutta aikaa löytämässä. Mer information under aktuellt program.

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2020 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »