c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Gunnar Mickwitz pris 2012

Pressmeddelande 19.11.2012

Det tjugoförsta Gunnar Mickwitz priset 2012


Historiska föreningens priskommitté har i år beslutat utdela Gunnar Mickwitz pris till filosofie magister Mathias Haeggström för pro gradu-avhandlingen Kvinnobilden i 1860- och 1870-talens finländska bildningsdebatt. Priset utdelas den 19 november av Helsingfors universitets rektor, professor Thomas Wilhelmsson. Prissumman är 1 000 euro.

I priskommittén för läsåret 2011–2012 har suttit professor Henrik Meinander, docent Peter Stadius, fil. dr Kristina Ranki.

Mathias Häggström undersöker i sin avhandling pro gradu hur kvinnans roll i
samhället debatterades under nämnda period i vårt land. Häggström analyserar produktionen
av olika s.k. repertoarer om kvinnans roll i samhället, och visar vilket innehåll dessa
hade och vilka normativa gränser dessa skapade. En central frågeställning är vilken typ av skolundervisning och utbildning som ansågs passande för kvinnor. En annan central frågeställning var om kvinnan var lämpad för ett aktivt samhällsdeltagande utanför hemmet, i offentligheten. Haeggström visar hur starkt man vid nämnda tid såg samhället indelat i en manlig och kvinnlig sfär.

Haeggström erhöll vitsordet magna cum laude approbatur för sin avhandling.

Aktuellt

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »

3.3.2019

3.4.2019 Vårmöte med föredrag av Kirsi Vainio-Korhonen: Besiktningskvinnor i Åbo och deras uppehälle under 1830- och 1840-talet

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen 3 april 2019 kl. »