c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Gunnar Mickwitz-fond

Historiska föreningen instiftade år 1940 en fond till minnet av föreningens vice ordförande, docent Gunnar Mickwitz, som stupade i vinterkriget 1940. Efter en förnyad medelinsamling till 50-årsminnet av Gunnar Mickwitz död år 1990 bestämdes att ur fondens avkastning utdelas ett årligt pris, kallat Gunnar Mickwitz-pris, till en ung historiker ur föreningens led.

Gunnar Mickwitz-priset utdelas för en förtjänstfull avhandling pro gradu vid den svenska lärostolen i historia vid Helsingfors universitet.

Pristagare

2019 Johanna Rehn, Hellish Visions. Punishment in Western European Vision Literature, ca. 800–1200. SE PRESSMEDDELANDE

2018 Jimmy Holmberg, Lokalt och lagom nyktert. Aktörer, popularitet och målsättning i nykterhetsföreningar i Pojo 1887–1919. SE PRESSMEDDELANDE

2017 Tomas Sjöblom, ”Namnförfinskningar komma att ske i tusental”. Namnförfinskningen 1906. Aktörer, målgrupp och debatt. SE PRESSMEDDELANDE

2016 Evelina Wilson, Hvad är vårt lif då hälsan saknas? Sjukdom och död i kvinnliga ståndspersoners korrespondens 1808-1852 i Finland. SE PRESSMEDDELANDE!

2015 Tomi Ståhlberg, Arktisk utpost eller port till rikedom? Petsamos betydelse för Finlands utrikeshandel under 1930-talet. SE PRESSMEDDELANDE!

2014 Jonathan Lagerquist,  The Defense of ”an Unconcionable Experimentation with Ignorance”; The Legal Battle over Public Education in Prince Edward County Virginia, 1959−1964. SE PRESSMEDDELANDE 

2013 Lotta Nylund, Naturalismens problematik: C. G. Estlanders, J. J. Tikkanens och Helena Westermarcks utsagor om konsten åren 1879–1886, SE PRESSMEDDELANDE

2012 Mathias Haeggstrom, Kvinnobilden i 1860- och 1870-talens finländska bildningsdebatt. SE PRESSMEDDELANDE

2011 Sophie Litonius, Vänner, kolleger och gynnare – Namngivningen av de finska fästningsverken under Augustin Ehrensvärds tid. SE PRESSMEDDELANDE 

2009-2010 Charlotte Vainio, Den medeltida svenska hustrun och lagen – en studie i förmyndarskap, begränsningar och möjligheter 1350–1442. SE PRESSMEDDELANDE

2008 Nora Ervalahti, Nöjesliv och biografkultur i Vasa kring år 1906 och Johan Kylander, Änkorna i Nummi. Vardagen och familjen för änkor på den västnyländska landsbygden 1775–1840. Se pressmeddelande!

2007 Eva Gädda, ”Lof ske dig, Krist, ewinnerlig, Du konung utan like! Böj neder alla knän för dig; Tillkomma låt ditt rike”: Zacharias Topelius psalmer i 1886 års svenska psalmbok för de evangelisk-lutherska församlingarna i Finland.

2006 Kasper Kepsu, ”Töllikes oväsende”: Bondeoroligheterna i Nöteborgs län under 1680-talet.

2005 Staffan Sunabacka, Evolutionens stora misstag: Yrjö Kokko om människans beteende i manuskriptet Sielu ja sammakko från 1959.

2004 Kjersti Overland, The Failure of Freestall Housing in the GDR: An illustration of the Socialist Unity Party’s unrealistic agricultural economic plans in the late 1950s.

2003 Caesar Paterlini, Från toppstyrd marionettdocka till opinionsbildande medborgarrörelse – FN-förbundet i Finland 1954-1968.

2002 Eva Ahl, Den heliga Birgitta – profet eller politiker? Trender och tendenser inom den nordiska Birgittaforskningen.

2001 Sofia Gustafsson, Järnets resa söderut. Stockholms järnvaruexport till Porto åren 1780-1800.

2000 Stefan Nygård, Fabriken, gatan och skolan: barnarbete och synen på arbetande barn i Helsingfors 1840-1920.

1999 Vera von Fersen, La Famille des Chevaliers Gardes – Pour la Foi et la Loyaute. Le Régiment des Chevalier-Gardes de Sa Majesté L’Impératrice Maria Feodorovna en émigration: 1921-1982.

1998 Walter Fortelius, Enhörningens dolda kraft.

1997 Steve Österlund, Den lykurgiska kontinuiteten. Det hellenistiska Spartas sociala utveckling.

1996 Håkan Forsgård, Friedrich Meinecke och Weimarrepubliken – en tysk historikers politiska tänkande och handlande i samband med uppbyggandet och konsolideringen av Tysklands första demokratiska republik 1918-1925.

1995 Susanna Kullberg, Det formade landskapet. En studie i markanvändningen i Kvarnby, Kyrkslätt mellan åren 1781-1901 och i Saaris, Mietois mellan åren 1693-1887.

1994 Tomas Westerbom, Folkets suveränitet förstenad. Finlands lantdags byggnadsfråga (1906-1912).

1993 Annette Forsén, Ministerpresident Otto Brauns politiska agerande 1932-1933.

1992 Anna Finnilä, Det stora varuhuset. En kulturhistorisk studie utgående från Stockmanns varuhus på 1930-talet.

Aktuellt