c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Gösta Mickwitz-pris 2009

 

PRESSMEDDELANDE 3.11.2009

Prismotivering

Det fjärde Gösta Mickwitz-pris tilldelas fil. dr Ann-Catrin Östman. Priset utdelas till en historiker som på ett bemärkt sätt bidragit till att upprätthålla ett levande intresse för historia och historieforskning, företrädelsevis för ett förtjänstfullt vetenskapligt arbete i ekonomisk historia eller historia.

 
Ann-Catrin Östman, akademilektor och forskningsledare vid Åbo Akademi, har på ett föredömligt och fascinerande sätt kombinerat nya trender inom historieforskningen. Hennes produktion riktar sig såväl till forskarsamfundet som till en större historieintresserad publik. Hon har i sin forskning med hjälp av genusteori visat hur ekonomiska och sociala förhållanden samt kulturella mönster är oskiljaktiga, att genuskonstruktioner avspeglas i arbetets fördelning och ekonomin i en ständig växelverkan. Hon lyckas i sin vetenskapliga prosa syntetiskt, ofta genom att beskriva lokalsamhället, visa hur de oskarpa gränserna mellan dessa kategorier egentligen skall ses som förklarande sammanhang.

Doktor Ann-Catrin Östman är internationell och nordisk, samtidigt som hon är nationell och lokal. Hennes forskning visar att ekonomisk historia inte nödvändigtvis bör ses som en strikt avskild kategori inom historieskrivningen. Inom kvinnohistorisk forskning hör pristagaren till frontfigurerna i Norden, och är således en inspirerande förebild för många i den yngre forskargenerationen.

Doktor Östman tilldelas Gösta Mickwitz-pris för sin gärning som historiker, och då med speciell hänvisning till artikeln ”Bonden” i antologin Män i Norden. Manlighet och modernitet 1840-1940 (red. J. Lorenzen & C. Ekenstam, Gidlunds 2006).

 
Priset delas ut vid det fjärde Gösta Mickwitz-seminariet lördagen den 7 november 2009 i Helsingfors.

 
Priskommittén 2009: Lars-Folke Landgrén, Jessica Parland-von Essen, Peter Stadius

Aktuellt

29.10.2018

4.12.2018 Föredragsafton: Helsingfors-Sveaborg – en militärstad från 1700-talet i kontext

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med FD Juha-Matti Granqvist tisdagen 4 »

29.10.2018

28.11.2018 Höstmöte och föredragsafton: Demokratins drivkrafter: Kontext och särdrag i Finlands och Sveriges demokratier 1890–2020 med Henrik Meinander och Ainur Elmgren

Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt höstmöte onsdagen 28 november 2018 kl. 17.15 »

6.9.2018

12.10.2018 Utställningsbesök: Amos Rex

Historiska föreningen besöker konstmuseet Amos Rex (Mannerheimvägen 22–24)  fredagen 12 oktober 2018 »