c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Gösta Mickwitz seminarium 2019

1.2.2019 Seminarium och utdelning av Gösta Mickwitz pris

 

Historikern inför syntesen

 

 

Historiska föreningen uppmärksammar utdelningen av det nionde Gösta Mickwitz-priset, fredagen 1 februari 2019, kl. 13.00–17.00 i Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6, sal 104 Helsingfors) med ett eftermiddagsseminarium. Priset, som utdelas ur Bröderna Gunnar och Gösta Mickwitz-fond, tillfaller en person eller organisation som på ett bemärkt sätt bidragit till att upprätthålla ett levande intresse för historia och historieforskning.

 

Det nionde Gösta Mickwitz-priset tillfaller professor emeritus Nils Erik Villstrand för hans livsgärning som forskare och akademisk lärare samt för hans författarskap kring Finlands och Sveriges gemensamma historia. Pristagarens arbete uppmärksammas med ett eftermiddagsseminarium kring syntesen som genre inom historieforskning och facklitteratur om historia. Hur påverkar stora, vittomfattande översiktsverk historiesynen i samhället och vilket förhållande sådana verk har till den övriga historieforskningen? På vilket sätt formar synteser som ofta har en nationell eller till och med global spännvidd de (ofta äldre) forskare som skriver dem, och de (ofta yngre) forskare som på olika sätt tar avstamp i den tolkning som översikter och synteser tillhandahåller. Vilken typ av synteser har producerats hittills och vilken typ av uppgifter kan syntesen fylla i framtiden både på nationell och på global nivå?

 

Seminariet är gratis och kräver ingen förhandsanmälan.

 

Program

 

Kl. 13.00 Välkomstord

Ordförande, FD Julia Dahlberg, Historiska föreningen

 

Kl. 13.15

Professor Henrik Meinander (Helsingfors universitet): Syntesernas långtidseffekt. Om finländsk historieskrivning på 2000-talet.

Professor Jens Olesen (Greifswalds universitet): Synteser og udfordringer ved arbejdet med Nordens og Østersøregionens Historie i medeltid og Nyere Tid

Professor Lars Magnusson (Uppsala universitet): Har den historiska syntesen en framtid?

 

Kl. 15.15 Utdelning av Gösta Mickwitz pris

Huvudredaktör, FD Jennica Thylin-Klaus och priskommittén

 

Kl. 15.30 Pristagaren har ordet

Professor Nils Erik Villstrand

 

Kl. 16.00 Skål för pristagaren

 

 

 

Aktuellt