c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Gösta Mickwitz seminarium 2017

9.2.2017 Seminarium och utdelning av Gösta Mickwitz pris

Källor och moln

Historievetenskapen och den digitala tekniken

Historiska föreningen har glädjen att inbjuda till utdelningen av det åttonde Gösta Mickwitz-priset, torsdagen 9 februari 2017, kl. 13.00–17.00 i Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6, sal 505). Priset, som utdelas ur Bröderna Gunnar och Gösta Mickwitz-fond, tillfaller en person eller organisation som på ett bemärkt sätt bidragit till att upprätthålla ett levande intresse för historia och historieforskning.

Gösta Mickwitz-priset tillfaller docent Jessica Parland-von Essen för hennes mångsidiga, initiativrika och kreativa arbete med digitala verktyg och källor, öppen data samt digitala forskningsmetoder inom historievetenskapen. Pristagarens arbete uppmärksammas med ett eftermiddagsseminarium kring digital teknik och historievetenskap. Seminariet diskuterar den digitala tekniken ur ett historiografiskt perspektiv. Vad innebär det för forskningen och historieskrivning som vetenskap att allt fler källor är digitala eller att forskningsresultaten publiceras digitalt? Vilka är konsekvenserna av den digitala tekniken för vårt lokala kulturarv och för den globala miljön?

Seminariet är gratis och kräver ingen anmälan. Seminariets huvudsakliga språk är svenska och engelska.

Program

Kl. 13.00 Välkomstord

Ordförande Julia Dahlberg, Historiska föreningen

Kl. 13.15

Professor Timo Honkela, Helsingfors universitet: Turning quantity into quality and making concept visible using computational means?

Verksamhetsutvecklare Henrik Summanen, Riksantikvarieämbetet: Digital potential i historiskt material

Professor Hannu Salmi, Åbo universitet: Virality and Culture: Towards the Study of Digital History

Konstdoktor Samir Bhowmik, Humboldt universitetet: The Materiality of Digital Heritage

Kl. 15.15 Utdelning av Gösta Mickwitz pris

Docent Lars Folke Landgrén och priskommittén

Kl. 15.30 Pristagaren, docent Jessica Parland-von Essen

Kl. 16.00 Skål för pristagaren

Aktuellt