c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Gösta Mickwitz pris 2011

 

Pressmeddelande
 

 

John Chrispinsson tilldelas Gösta Mickwitz pris för Den glömda historien

 

Historiska förningen har beslutat ge Gösta Mickwitz pris 2011 till den svenske journalisten och författaren John Chrispinsson för dennes nyutkomna historiska verk Den glömda historien. Om svenska öden och äventyr i öster under tusen år (Norstedts 2011). Boken är en populär framställning om Sveriges historia som betonar att Sverige en gång sträckt sig ända till Karelen. Chrispinsson gör med sin bok ett kraftigt ställningstagande i en tid då historieundervisningen i skolorna minskat och blivit ensidigare i både Sverige och Finland. Historieämnets roll i skolorna debatteras i dag och John Chrispinsson bidrar med sin bok till att upprätthålla ett levande intresse för historia. Chrispinsson har djärvt vågat ta sig an ett vittomfattande tema i både tid och rum, hela det svenska väldet under tusen år. Ur ett östersjöperspektiv betraktar Chrispinsson Sveriges och Finlands gemensamma historia, och belyser samband vilka ofta blivit bortglömda av historieforskningen. Han berättar på ett fascinerande och medryckande om svenskar i olika delar av östersjöområdet, i Åbo, Viborg, Nyen, S:t Petersburg, Riga, Tallinn, Dorpat och Hapsal.

 

Historiska föreningen i Finland har med medel, som dels donerats och dels testamenterats till föreningen av professor Gösta Mickwitz inrättat ”Bröderna Gösta och Gunnar Mickwitz fond för historisk och ekonomisk-historisk vetenskap” och ur fondens avkastning beslutat utdela ett pris som bär framlidne professor Gösta Mickwitz namn. Detta pris är avsett att utdelas vid återkommande Gösta Mickwitz-seminarier för en förtjänstfull vetenskapligt arbete i ekonomisk historia eller historia. Det första priset utdelades 2003 och tidigare pristagare är docent Susanna Fellman, lektor Niels Kayser-Nielsen, FL Henry Rask, FD Ann-Catrin Östman.


I stadgarna för Gösta Mickwitz pris står det att priset utdelas ”till en historiker som på ett bemärkt sätt bidragit till att upprätthålla ett levande intresse för historia och historieforskning.” Prisnämnden, har bestått av FD Aapo Roselius (ordf.), docent Lars-Folke Landgrén, FM Anna Finnilä, FL Rainer Knapas och FD Ann-Catrin Östman. Prissumman är 2000 €. Priset utdelas under det femte Gösta Mickwitz-seminariet lördagen 12.11 på Vetenskapernas hus i Helsingfors (Kyrkogatan 6).

Aktuellt

27.10.2019

20.11.2019 Höstmöte och föredragsafton med Marko Lamberg: ”Malin Matsdotters liv – från en österbottnisk allmogekvinna till en levande bränd häxa”

Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt höstmöte onsdagen 20 november 2019 kl. 17.15 »

27.10.2019

29.10.2019 Programafton: Nytt på forskningsfronten!

Vill du veta mer om vilken forskning som för tillfället pågår inom »

12.10.2019

15.10.2019 Utställningsbesök: Caj Bremer: Finsk vardag på Finlands fotografiska museum

Historiska föreningen bjuder sina medlemmar till ett besök med guidning på Finlands »