c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Gösta Mickwitz pris 2011

 

Pressmeddelande
 

 

John Chrispinsson tilldelas Gösta Mickwitz pris för Den glömda historien

 

Historiska förningen har beslutat ge Gösta Mickwitz pris 2011 till den svenske journalisten och författaren John Chrispinsson för dennes nyutkomna historiska verk Den glömda historien. Om svenska öden och äventyr i öster under tusen år (Norstedts 2011). Boken är en populär framställning om Sveriges historia som betonar att Sverige en gång sträckt sig ända till Karelen. Chrispinsson gör med sin bok ett kraftigt ställningstagande i en tid då historieundervisningen i skolorna minskat och blivit ensidigare i både Sverige och Finland. Historieämnets roll i skolorna debatteras i dag och John Chrispinsson bidrar med sin bok till att upprätthålla ett levande intresse för historia. Chrispinsson har djärvt vågat ta sig an ett vittomfattande tema i både tid och rum, hela det svenska väldet under tusen år. Ur ett östersjöperspektiv betraktar Chrispinsson Sveriges och Finlands gemensamma historia, och belyser samband vilka ofta blivit bortglömda av historieforskningen. Han berättar på ett fascinerande och medryckande om svenskar i olika delar av östersjöområdet, i Åbo, Viborg, Nyen, S:t Petersburg, Riga, Tallinn, Dorpat och Hapsal.

 

Historiska föreningen i Finland har med medel, som dels donerats och dels testamenterats till föreningen av professor Gösta Mickwitz inrättat ”Bröderna Gösta och Gunnar Mickwitz fond för historisk och ekonomisk-historisk vetenskap” och ur fondens avkastning beslutat utdela ett pris som bär framlidne professor Gösta Mickwitz namn. Detta pris är avsett att utdelas vid återkommande Gösta Mickwitz-seminarier för en förtjänstfull vetenskapligt arbete i ekonomisk historia eller historia. Det första priset utdelades 2003 och tidigare pristagare är docent Susanna Fellman, lektor Niels Kayser-Nielsen, FL Henry Rask, FD Ann-Catrin Östman.


I stadgarna för Gösta Mickwitz pris står det att priset utdelas ”till en historiker som på ett bemärkt sätt bidragit till att upprätthålla ett levande intresse för historia och historieforskning.” Prisnämnden, har bestått av FD Aapo Roselius (ordf.), docent Lars-Folke Landgrén, FM Anna Finnilä, FL Rainer Knapas och FD Ann-Catrin Östman. Prissumman är 2000 €. Priset utdelas under det femte Gösta Mickwitz-seminariet lördagen 12.11 på Vetenskapernas hus i Helsingfors (Kyrkogatan 6).

Aktuellt

3.5.2019

4.5.2019 Trialog: The Future of Memory – Minnets framtid

Historiska föreningens medlemmar är välkomna att delta i det tredje seminariet i serien Att »

17.4.2019

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag: Spel i historien – historien i spelen

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel »

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »