c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Finlands bästa historiebloggar efterlyses – föreslå en blogg

27.7.2012

Agricola – Suomen historiaverkko, Historiska föreningen och Suomen historiallinen seura tar emot förslag till kandidater för det första bloggpriset inom historia i Finland. Med hjälp av priset vill man lyfta fram välskrivna, intressanta inlägg som hjälper oss att förstå det förflutna eller nyttja kunskap om det förflutna i dag.

Bloggarnas innehåll och nivå, skribentens eller skribenternas aktivitet och bloggens utseende och utnyttjandet av tekniska möjligheter beaktas
vid utvärderingen. Det viktigaste är att bloggen på ett förtjänstfullt sätt berättar om forskning och tolkning av historien.

Ingen indelning i ”professionella” eller ”amatörer” kommer att göras. Bloggarna bör antingen vara skrivna i Finland, tangera Finland eller
dess närområden eller annars vara sådana att antingen deras skribenter eller tema är anknutna till Finland.


Priskategorierna 2012

 

  • bästa enmansblogg

  • bästa gemensamma blogg

  • bästa skribent (enmansblogg eller reguliär skribent i en gemensam blogg)


Juryn består av representanter för Agricola, Historiska Föreningen och Suomen historiallinen seura. Priset utdelas i slutet av oktober 2012.

Förslag kan skickas till adressen historiablogipalkinto@gmail.com före den 15.8.2012.

Med hjälp av förslagen kompletteras också Agricolanätverkets blogglista.

Tilläggsinformation: FD, docent Anu Lahtinen, anu.z.lahtinen( at )helsinki.fi.

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2019 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »