c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Det fjärde Gösta Mickwitz-seminariet 7.11.2009

10.10.2009

Historiska föreningen inbjuder lördagen den 7 november 2009 till det fjärde Gösta Mickwitz-seminariet med rubriken GLORIFIERING, MARTYRSKAP OCH MOTSTÅND – REFLEKTIONER AV FÖRSTA VÄRLDSKRIGET.
Se program och tilläggsinformation!

Aktuellt