c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Det femte Gösta Mickwitz-seminariet 12.11.2011

21.10.2011

Det femte Gösta Mickwitz-seminariet arrangeras lördagen den 12 november 2011 i Helsingfors under rubriken:

Historiens återkomst i det postsovjetiska Östersjöområdet

I samband med seminariet tilldelas även det femte Gösta Mickwitz-priset.

SE PROGRAMMET!

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2020 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »