c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Den nordiska tvekampen. Danmarks och Sveriges kamp om herraväldet i Norden, 1560-1720: Svenskt program vid Finska historiedagarna XII, 12.2.2011

25.11.2010

Historiska föreningen inbjuder till det svenska programmet vid Finska historiedagarna XII i Lahtis 12.2.2011. Se förhandsinformation om programmet samt anmälningsförfarande!

Aktuellt