c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

De sjuttonde Gunnar Mickwitz prisen år 2008

15.12.2008

Årets Gunnar Mickwitz pris utdelas av rektor, professor Thomas Wilhelmsson vid en ceremoni tisdagen den 16 december vid Helsingfors universitet. Prissumman är 1 000 euro åt vardera pristagaren. På grund av det höga antalet kvalitativa pro gradu-avhandlingar har priskommittén i år beslutat utdela två pris, till filosofie magistrarna Nora Ervalahti och Johan Kylander.

Se pressmeddelande!

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2020 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »