c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Besök i Cygnæi galleri to 15.4 kl. 17.00

29.3.2010

Historiska föreningen inbjuder till programkväll torsdagen den 15 april 2010 kl. 17.00 med ett besök i Cygnæi galleri (Brunnsparken, Kalliolinnavägen 8). Följ med på en guidad rundvandring bland målningar och skulpturer av finländska 1800-talskonstnärer. Förhandsanmälningar ombedes senast torsdagen den 8 april till Pia Asp per e-post pia.asp(AT)sls.fi eller telefon 050-355 6730. Museibesöket är gratis för föreningens medlemmar.

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2020 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »