c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Aktuellt program

10.2.2017 Finska historiedagarna XIX i Lahtis 2018

Traditionsenligt står Historiska föreningen för det svenskspråkiga programblocket under Finska historiedagarna lördagen 10 februari 2018 i Sibeliushuset i Lahtis. Deltagarna kan även valfritt delta i de andra programpunkterna vid historiedagarna. För närmare information om hela programmet se: www.suomalaisethistoriapaivat.fi

Avfärd: Lördagen 10 februari kl. 8.00 med abonnerad buss (Helsingfors turistbuss) från Kiasmas turisthållplats (Mannerheimplatsen 2). Beräknad ankomst till Lahtis kl. 9.30. Bussen kör via Helsingegatan och Sturegatan.

Hemfärd: Kl. 18 från Lahtis. Beräknad ankomst till Helsingfors kl. 20.

Pris: Programmet är gratis. Lunch och kaffe på egen bekostnad. Historiska föreningen bjuder sina medlemmar på busstransporten.  Studerande medlemmar bjuds även på lunch i Lahtis.

Deltagare som inte är medlemmar i föreningen betalar 15 euro för bussen. Avgiften betalas till Historiska föreningen (FI16 4055 1140 0010 11, meddelande ”Lahtis” och deltagarens namn) senast 7.2. Vid avbokningar efter detta datum återbetalas summan inte.

Bindande anmälan senast 7.2.2018 per webblankett  eller till sekreterare Nina Johansson, nina.johansson(at)helsinki.fi eller tfn 040 720 6460.

 

Svenskspråkigt program för Finska historiedagarna 2018 i Lahtis

 

Kulturmöten

Det svenskspråkiga programmet för de XIX Finska historiedagarna behandlar kulturmöten i och utanför Finland samt de olika arenor där kulturmöten sker. Programmet är uppdelat i tre delar, varav den första behandlar elitens resor, internationella nätverk och kosmopolitismen som kulturellt och historiskt fenomen. Under dagen diskuteras även handelns kommunicerande karaktär och dess betydelse för möten mellan människor och kulturer samt religionens betydelse för kulturkontakter från när och fjärran.

 

10.00–12.00: ELITEN

Ordförande: FM Julia Dahlberg

FD Kasper Kepsu: Kulturell brokighet i gränsprovinsen Ingermanland under 1600-talet

Docent Charlotta Wolff: Lärda nätverk och upplysta kosmopoliter i 1700-talets Europa

 

12.00–13.00  Lunch

 

13.00–14.45 HANDELN

Ordförande: FM Nina Johansson

FD Johanna Wassholm: Rörlig småhandel och etnicitet i Finland 1850–1920

Universitetslektor Ann-Catrin Östman: Arkivminnen: handel och kulturmöten i frågelistor

 

15.15–17.00 RELIGIONEN

Ordförande: FM Julia Dahlberg

FM Julia von Boguslawski: Teosofin och det orientaliska

FD Laura Ekholm: 100 år sedan judarnas medborgerliga rättigheter infördes i Finland

VÄLKOMNA!

 

25.1.2018 Föredragsafton

Änkor i Europas ekonomi och samhälle 1600–1920

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med docent Beatrice Moring, torsdagen 25 januari 2018 kl. 18.00 på Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6), sal 309.

 

Änkor har ofta betraktats som offer för manliga strukturer, fattiga och marginaliserade. Som grupp har de saknat tillgång till livets goda. Det har antagits att en kvinna befriad från kontroll av en man förlorade sin ekonomiska trygghet.

I sitt föredrag visar Beatrice Moring att änkor de facto deltog i ekonomisk aktivitet, tog ansvar för familj och hushåll, jordbruk och hantverk. En av förutsättningarna var den ekonomiska trygghet som garanterades av lagstiftning samt juridiska överenskommelser såsom sytningskontrakt, äktenskapskontrakt och testamenten. Fastän somliga var tvungna att söka stöd från samhälle, kyrka och välgörenhet, kombinerades sådan inkomst vanligen med arbete eller familjestrategier. Änkor levde endast i få fall av välgörenhet, tvärtom finns det rikliga exempel på ekonomiskt aktiva änkor. I vissa fall synnerligen framgångsrika som exempelvis champagnedrottningen Barbe Nicole Clicquot (gula änkan).

Beatrice Moring har tillsammans med Richard Wall skrivit boken Widows in European Economy and Society 1600–1920 (2017).

VÄLKOMNA!

 

Aktuellt