c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Aktuellt program

9.2.2019 Finska historiedagarna XX i Lahtis 2019

 

Traditionsenligt står Historiska föreningen för det svenskspråkiga programblocket under Finska historiedagarna lördagen 9 februari 2019 i Sibeliushuset i Lahtis. Deltagarna kan även valfritt delta i de andra programpunkterna vid historiedagarna. För närmare information om hela programmet se: www.suomalaisethistoriapaivat.fi

 

Avfärd: Lördagen 9 februari kl. 8.00 med abonnerad buss (Packalén) från Kiasmas turisthållplats (Mannerheimplatsen 2). Beräknad ankomst till Lahtis kl. 9.30. Bussen kör via Helsingegatan och Sturegatan.

Hemfärd: Kl. 18 från Lahtis. Beräknad ankomst till Helsingfors kl. 20.

Pris: Programmet är gratis. Lunch och kaffe på egen bekostnad. Historiska föreningen bjuder sina medlemmar på busstransporten. Studerande medlemmar bjuds även på lunch i Lahtis.

Deltagare som inte är medlemmar i föreningen betalar 15 euro för bussen. Avgiften betalas till Historiska föreningen (FI16 4055 1140 0010 11, meddelande ”Lahtis” och deltagarens namn) senast 6.2. Vid avbokningar efter detta datum återbetalas summan inte.

Bindande anmälan senast 6.2.2019 per webblankett på föreningens hemsidor eller till sekreterare Nina Johansson, nina.johansson@helsinki.fi eller tfn 040 720 6460.

 

Svenskspråkigt program för Finska historiedagarna 2019 i Lahtis

 

Nöd, död och lust, ca. 1300–1900

 

Det svenskspråkiga programmet för de XX Finska historiedagarna behandlar livet och dess villkor från medeltiden fram till 1900-talets början. Vilken inverkan hade klimatet på 1800-talets samhälle? Vad innebar äktenskapet för en kvinnas samhällsställning och hur såg en god och ärorik död ut under medeltiden och under 1700-talet? Dagens program dryftar livets stora samtalsämnen – kärleken, döden och vädret – ur ett social- och kulturhistoriskt perspektiv.

 

10.00–12.00: KLIMAT OCH HUNGER

Ordförande: FD Julia Dahlberg

FM Henrik Forsberg: Hungeråren på 1860-talet

FD Stefan Norrgård: Extremt väder och klimat under den Lilla Istiden 1750–1900

 

12.00–13.00 Lunch

 

13.00–14.45 I NÖD OCH LUST

Ordförande: FD Julia Dahlberg

FD Charlotte Cederbom: Makt och auktoritet i det medeltida äktenskapet

FD Sofia Gustafsson: Livet som soldathustru på 1700-talet

 

15.15–17.00 DÖDEN OCH DEN SISTA VILJAN

Ordförande: FM Julia Dahlberg

FM Magdalena af Hällström: Äran och döden: militära begravningar 1772–1816

Professor Mia Korpiola: Dödens lag: rättsliga perspektiv på döden i tidigmoderna Sverige

 

VÄLKOMNA!

 

1.2.2019 Seminarium och utdelning av Gösta Mickwitz pris

 

Historikern inför syntesen

 

 

Historiska föreningen uppmärksammar utdelningen av det nionde Gösta Mickwitz-priset, fredagen 1 februari 2019, kl. 13.00–17.00 i Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6, sal 104) med ett eftermiddagsseminarium. Priset, som utdelas ur Bröderna Gunnar och Gösta Mickwitz-fond, tillfaller en person eller organisation som på ett bemärkt sätt bidragit till att upprätthålla ett levande intresse för historia och historieforskning.

 

Det nionde Gösta Mickwitz-priset tillfaller professor emeritus Nils Erik Villstrand för hans livsgärning som forskare och akademisk lärare samt för hans författarskap kring Finlands och Sveriges gemensamma historia. Pristagarens arbete uppmärksammas med ett eftermiddagsseminarium kring syntesen som genre inom historieforskning och facklitteratur om historia. Hur påverkar stora, vittomfattande översiktsverk historiesynen i samhället och vilket förhållande sådana verk har till den övriga historieforskningen? På vilket sätt formar synteser som ofta har en nationell eller till och med global spännvidd de (ofta äldre) forskare som skriver dem, och de (ofta yngre) forskare som på olika sätt tar avstamp i den tolkning som översikter och synteser tillhandahåller. Vilken typ av synteser har producerats hittills och vilken typ av uppgifter kan syntesen fylla i framtiden både på nationell och på global nivå?

 

Seminariet är gratis och kräver ingen förhandsanmälan.

 

Program

 

Kl. 13.00 Välkomstord

Ordförande, FD Julia Dahlberg, Historiska föreningen

 

Kl. 13.15

Professor Henrik Meinander (Helsingfors universitet): Syntesernas långtidseffekt. Om finländsk historieskrivning på 2000-talet.

Professor Jens Olesen (Greifswalds universitet): Synteser og udfordringer ved arbejdet med Nordens og Østersøregionens Historie i medeltid og Nyere Tid

Professor Lars Magnusson (Stockholms universitet): Har den historiska syntesen en framtid?

 

Kl. 15.15 Utdelning av Gösta Mickwitz pris

Huvudredaktör, FD Jennica Thylin-Klaus och priskommittén

 

Kl. 15.30 Pristagaren har ordet

Professor Nils Erik Villstrand

 

Kl. 16.00 Skål för pristagaren

 

Varmt välkomna!

 

 

Aktuellt

10.1.2019

1.2.2019 Seminarium och utdelning av Gösta Mickwitz pris till professor emeritus Nils Erik Villstrand

Seminarium och utdelning av Gösta Mickwitz pris Historikern inför syntesen   Historiska »

9.1.2019

9.2.2019 XX Finska historiedagarna i Lahtis 2019

Nöd, död och lust, ca. 1300–1900 Traditionsenligt står Historiska föreningen för det »

18.12.2018

Gunnar Mickwitz pris 2018 till filosofie magister Jimmy Holmberg

Filosofie magister Jimmy Holmberg belönas med det 27:de Gunnar Mickwitz priset för »