c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Aktuellt program

14.12.2017 Utställningsbesök:

Bröderna von Wright

Historiska föreningen inbjuder sina medlemmar till ett besök på konstmuseet Ateneum och utställningen om bröderna Magnus, Wilhelm och Ferdinand von Wright, torsdagen 14 december 2017 kl. 17.00–18.00.

Konstnärsbröderna Magnus, Wilhelm och Ferdinand von Wright är mest kända för sin fågel- och landskapsmotiv men också för sina illustrationer i vetenskapliga verk och stilleben. Ateneums storutställning omfattar drygt 300 arbeten av de tre bröderna utförda i både olja, vattenfärg och grafik samt skisser och teckningar. I utställningen som lyfter fram brödernas konstnärliga, kulturella och konsthistoriska betydelse förevisas även Magnus von Wrights uppstoppade fåglar ur Naturhistoriska museets samlingar.

Historiska föreningen bjuder sina medlemmar på guidningen i museet. Deltagarna betalar själva sin entréavgift vid museets kassa. Deltagarantalet är begränsat till 25 personer i anmälningsordning. Anmälningen är bindande. Anmälningar via ANMÄLNINGSBLANKETT, eller till sekreterare Nina Johansson, nina.johansson@helsinki.fi eller tfn 040 720 6460.

 

20.11.2017 Höstmöte och föredragsafton

Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt höstmöte måndagen 20 november 2017 kl. 17.15 på Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6 (sal 312).

 Under höstmötet behandlas följande ärenden:

  • Verksamhetsplan för 2018
  • Budget för 20178samt fastställande av årsavgifterna
  • Val av styrelsens ordförande för 2018
  • Val av styrelseledamöter för perioden 1.1.2018–31.12.2019. I tur att avgå: Michaela Bränn, Lotta Nylund och Sophie Holm
  • Val av ledamöter till redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland för perioden 1.1.2018–31.12.2020. I tur att avgå: Charlotta Wolff, Jani Marjanen, Henrik Meinander och Eljas Orrman.
  • Val av kommitté för Gunnar Mickwitz pris år 2018
  • Val av kommitté för Gösta Mickwitz pris år 2018
  • Val av revisorer samt suppleanter för dessa

 

Efter mötet ca kl. 18.00 följer en träff med Stig-Björn Nyberg med anledning av hans nya bok om Akademiska bokhandeln:

 

Bokhuset. Människor, möten, minnen

I sin nyutkomna bok om Akademiska bokhandelns och dess historia granskar Stig-Björn Nyberg bokhandelns skeden från det att bokhandelns kom i varuhuset Stockmanns ägo på 1930-talet till dess glansdagar på 1990-talet och vidare mot försäljningen till förlagsjätten Bonnier.

Henry Rask diskuterar Akademens historia tillsammans med Nyberg.

Efter programmet följer samkväm till självkostnadspris.

Välkomna!

 

 

16.11.2017 Seminarium:

Eagles of the past and of today

International Conference at the National Archives of Finland

16 November 2017

 

Historiska föreningens medlemmar har möjlighet att delta i det internationella seminarium om imperiepolitik och imperialism som ordnas på Finlands riksarkiv med anledning av Finlands 100-årsjubileum den 16 november 2017. Seminariet som närmar sig temat både ur stormakternas och mindre randstaters synvinkel, behandlar imperiernas fall under och efter första världskriget, moderniseringsprocesser i både nya och gamla imperier under mellankrigstiden och de förändrade maktförhållandena mellan imperier samt stormaktspolitik från andra världskriget fram till idag.

Seminariet är gratis och kaffe ingår. Lunch till självkostnadspris. Historiska föreningens deltagarkvot är begränsad till 15 personer i anmälningsordning. Anmälningen är bindande. Kom ihåg att skriva ”Historiska föreningen” i fältet för organisation. ANMÄLNINGSBLANKETT

Ytterligare information om anmälningen och seminariet lämnas av Merja Hykkönen vid Riksarkivet (merja.hykkonen@arkisto.fi , tel. 050 558 8507).

 VÄLKOMMEN!

 

PROGRAM:

EAGLES OF THE PAST AND OF TODAY

International Conference at the National Archives of Finland

16 November 2017

 

REGISTRATION AND MORNING COFFEE

9.00 – 9.30 Morning coffee at the National Archives, (Rauhankatu 17, Helsinki)

 

THE BREAKDOWN OF THE EMPIRES DURING AND AFTER THE FIRST WORLD WAR

Chair: Prof. Tiina Kinnunen, The University of Oulu, President of the Finnish Historical Society                 

9.30 – 9.45 Opening of the Conference, Dr. Päivi Happonen, Research Director of the National Archives

9.45 – 10.15 The Russian Revolution of 1917 and the breakdown of the Romanov Dynasty, Prof. Irina Novikova, Dean of Foreign Relations Department at the State University of St. Petersburg

10.15 – 10.45 The birth of the independent Republic of Estonia in the Baltic context of the First World War  (Ambassador of Estonia, Dr. Margus Laidre -tbc)

10.45 – 11.15 Finland’s secession from the Russian Empire and the difficult first steps of the independence, Prof. emeritus Risto Alapuro, The University of Helsinki

11.15 – 11.45 The Empire of Great Britain after the First World War, Dr. Henry Irving, University of Leeds

11.45 – 12.15 The independence development of Ireland and the difficult relation to Great Britain, Prof. Mary E. Daly, Professor of Modern Irish History, University College Dublin, President of the Royal Irish Academy.

12.15 – 13.30 LUNCH

 

NEW EMPIRES AND OLD EMPIRES UNDER MODERNIZATION BETWEEN THE WARS

Chair: Dr. Erkki Tuomioja, Member of the Finnish Parliament, Chairman of the Association Historians without Borders in Finland

13.30 – 14.00 New rise of Germany and the reasons for this, Director, Dr. Markku Jokisipilä, Centre for Parliamentary Studies, University of Turku

14.00 – 14.30 Breaking of the Ottoman empire and the birth of new Turkey  – who is using the voice of the Islamic world? Prof. İlber Ortayli, University of Galatasaray in Istanbul & Bilkent University, Ankara

14.30 – 15.00 Development of the Balkan States and Bulgaria after separation from Turkey Prof. Ivan Ilchev, Rector of the Sofia University

15.00 – 15.30 Panel Discussion moderated by Chair of the session, Dr. Erkki Tuomioja

 

15.30 – 16.00 COFFEE BREAK

 

 THE CHANGING GLOBAL POWER BALANCE

Chair: Dr. Teija Tiilikainen, Director of the Finnish Institute of International Affairs

 16.00 – 16.30 Winners of the Second World War after the War: The period of Cold War and Rearmamen, Professor Louis Clerc, University of Turku

16.30 – 17.00 Breakdown of the Soviet Union and rise of the new Russia, Associate Prof. Alexei Gusev, Moscow Lomonosov State University

17.00 – 17.30 China – the strengthening World Power, Prof.  Song Wei, Renmin University of China, Beijing

17.30 – 18.00 Role of the United States in world politics today, Programme Director, Dr. Mika Aaltola, Global Security research programme, The Finnish Institute of International Affairs, Helsinki

18.00 – 18.30 The United Nations, European Union and the crisis of multi-diplomacy – can small countries influence world policy?, President Tarja Halonen

 

PANEL DISCUSSION: DO THE NEW EMPIRES RULE THE WORLD TODAY?

 18.30 – 19.30 Panel Discussion moderated by Dr. Jussi Nuorteva, Director General of the National Archives of Finland

Chair and speakers of the last session.

 

Organizers:

The National Archives of Finland

The Finnish Institute of International Affairs (FIIA)

The Finnish Society of Sciences and Letters (est. 1838)

Finnish Historical Society (est. 1875)

Historiska föreningen (est. 1914)

Historians without Borders in Finland

UN Youth of Helsinki

 

31.10.2017 Kvällsseminarium med anledning av Finland 100

Helsingfors och året 1917

 Historiska föreningen uppmärksammar Finlands 100 årsjubileum med ett kvällsseminarium som granskar året 1917 ur ett lokalt perspektiv tisdagen 31 oktober 2017 kl. 18.00 – 20.00 i Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6), sal 312. Under kvällen diskuteras vad självständigheten innebar för Helsingfors som huvudstad, men också som lokalsamfund. På vilket sätt märktes Finlands nya självständighet i staden och stadsbilden?

 

FD Kati Katajisto (Helsingfors universitet): Sodasta sovintoon – kunnallinen demokratia sovinnon tienviitoittajana (på finska)

Inom kommunalpolitiken i bruktogs en allmän och lika rösträtt under året 1917 strax före inbördeskrigets utbrott. Efter kriget bevarades rösträtten men lagstiftningen förändrades ändå vid två tillfällen under året 1919: den första gången inför socialdemokraternas återinträde i riksdagen och den andra gången efter partiets återkomst. I sitt anförande berättar Kati Katajisto om hur de kommunala demokratiska reformer genomfördes i Helsingfors stadsstyrelse samt hur dessa påverkade försoningsprocessen efter inbördeskriget.

 

Doktorand Sofia Aittomaa (Åbo Akademi): Kejserliga monument i Finland

Vilka kejserliga monument restes i Finland under storfurstendömets
tid och vad hände med monumenten i det självständiga Finland?  Sofia Aittomaa är doktorand i konstvetenskap. I sitt föredrag berättar hon vad kejsarmonumenten har haft för betydelse.

Efter föredragen följer samkväm till självkostnadspris.

VÄLKOMMEN!

 

21.9.2017 Föredragsafton:

”Durchgangslager Hangö” – ett tyskt transitoläger i Hangö 1942–1944

Historiska föreningen inbjuder till föredragsafton med konfliktarkeologen Jan Fast torsdagen 21.9.2017 kl. 18.00 i Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6), sal 312. Jan Fast är arkeolog och doktorand vid Helsingfors universitet. I sitt föredrag berättar han om det tyska transitolägret på Tulludden i Hangö.

Lägret på Tulludden i Hangö var i bruk under åren 1942–1944. Som mest omfattade lägret mer än hundra byggnader och medan det var i bruk har hundratusentals tyska soldater passerat lägret på sin väg till och från Lappland. Även om stora delar av lägret kommit att förstöras då Hangö hamn utvidgades, återstår i dag ännu en handfull av lägrets byggnader och marklagret innehåller ett rikligt bestånd av föremål som de tyska soldaterna lämnat efter sig. Lägrets arkeologiska lämningar har visat sig betydande ur ett europeiskt perspektiv och ger en unik insikt i lägrets vardag mellan hemort och frontlinjerna i norr.

Jan Fast som tidigare har arbetat vid bland annat Finlands Vetenskapscentrum Heureka har lett arkeologiska utgrävningar i Finland i över 30-års tid.  Fast deltar för närvarande i projektet Poetisk arkeologi/Deutsches Lager, i vilket han samarbetar med forskare och konstnärer från Konstuniversitetet. Förutom de arkeologiska utgrävningarna av lägret i Hangö, genererar projektet även en visuell tolkning av lägrets historia och dess materiella lämningar.

Efter föredragen följer samkväm till självkostnadspris.

VÄLKOMMEN!

 

 

Aktuellt

1.11.2017

20.11.2017 Höstmöte och samtal med Stig-Björn Nyberg: ”Bokhuset. Människor, möten, minnen”

Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt höstmöte måndagen 20 november 2017 kl. 17.15 »

18.10.2017

16.11.2017 Seminarium: ”Eagles of the past and of today” International Conference at the National Archives of Finland

Historiska föreningens medlemmar har möjlighet att delta i det internationella seminarium om »

18.10.2017

31.10.2017 Kvällsseminarium med anledning av Finland 100 Helsingfors och året 1917

Historiska föreningen uppmärksammar Finlands 100 årsjubileum med ett kvällsseminarium som granskar året »