c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

9.11.2015: Museibesök på Villa Gyllenberg – Maskerader, cirkusnöjen och gatukonst

2.11.2015

Föreningen arrangerar ett museibesök måndagen den 9 november kl. 18. Utställningen på Villa Gyllenberg har inspirerats av två målningar som Akseli Gallen-Kallela har målat under sin studietid i Paris i slutet av 1880-talet. Målningarna föreställer cirkus- och karnevalsmotiv. Utöver nämnda konstverk visas 30 målningar med såväl maskerad- som cirkusmotiv samt rollporträtt som målats av finska, svenska och franska konstnärer från 1700- till 1900-talet. Inalles visas 37 verk av 23 olika konstnärer, bl.a. av Marcus Collin, Albert Edelfelt, Ester Helenius, Antoine Pesne och Georges Rouault. Utställningskurator, FM Lotta Nylund förevisar utställningen för föreningens medlemmar, måndagen 9 november kl. 18 på Villa Gyllenberg (Granöstigen 11).

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2019 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »