c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

8.5.2018 Föredragsafton: Namnbruk och språkidentitet i Finland

12.3.2018

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om namn, språk och identitet i Finland tisdagen 8 maj 2018 kl. 17.15 på Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6), sal 309. Under kvällen bjuds det på två föredrag:

 

Docent Sirkka Paikkala (Institutet för de inhemska språken): Sukunimet ja äidinkieli. Nimet ja nimenmuutokset yhteiskuntaa heijastamassa

Sirkka Paikkala behandlar i sitt föredrag (på finska) behovet av efternamn samt efternamnens språk och namnförändringar i anslutning till både samhällets maktstrukturer och namnbärarens modersmål från 1500-talet till nutid. I hennes översikt framträder såväl utbildningens, stormaktstidens och ståndssamhällets, samt nationalismens, 1800-talets reformårtiondens och nutidens inverkan på namnbruket i Finland. Föredraget konkretiseras med exempel ur statistik och praktik.

 

FM Tomas Sjöblom: “Man skall vara finsk till namnet, språket och sinnet” – Den stora namnförfinskningen 1906

Våren 1906 firades Johan Vilhelm Snellmans hundraårsjubileum runtom i Finland. I samband med jubileet iscensattes en kampanj som resulterade i att tiotusentals personer förfinskade sina släktnamn. Vilka var det som stod bakom kampanjen, vem ville de nå och hur argumenterade de för sin sak? Gunnar Mickwitz-pristagaren 2017 Tomas Sjöblom berättar om resultaten i sin pro gradu-avhandling.

 

VÄLKOMNA!

Aktuellt

3.3.2019

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess »

3.3.2019

3.4.2019 Vårmöte med föredrag av Kirsi Vainio-Korhonen: Besiktningskvinnor i Åbo och deras uppehälle under 1830- och 1840-talet

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen 3 april 2019 kl. »

26.2.2019

12.3.2019 Utställningsbesök: ”Finlands ordnar 100 år” på Riksarkivet

Historiska föreningen inbjuder sina medlemmar till ett besök på Riksarkivets utställning Finlands »