c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

7.4.2016: Vårmöte med föredrag: FD Aapo Roselius: Den blåsvarta fanan – finsk fascism under mellankrigstiden

22.3.2016

Vårmöte med föredrag 7.4.2016

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte torsdagen 7 april 2016 kl. 17.00 i Vetenskapernas hus (sal 405), Kyrkogatan 6. Vid mötet behandlas:

  • Verksamhetsberättelse för år 2015
  • Bokslut för år 2015
  • Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga


Efter mötet ca kl. 17.30 följer ett föredrag av FD Aapo Roselius under rubriken:

Den blåsvarta fanan – finsk fascism under mellankrigstiden

FD Aapo Roselius har tillsammans med docent Oula Silvennoinen och docent Marko Tikka skrivit boken Suomalaiset fasistit. Mustan sarastuksen airuet (WSOY, 2016). Verket berättar om den finska fascismens målsättningar, idéer och aktörer under mellankrigstiden. Författarna diskuterar bland annat hur fascismen spred sig och fick understöd utanför offentligheten bland personer med centrala positioner inom både näringslivet och det övriga samhället. Samtidigt visar de hur den finska fascismen förhåller sig till den Europeiska fascismens historia.

Efter föredraget följer samkväm till självkostnadspris på restaurang Zinnkeller. 

 

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2019 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »