c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

7.4.2016: Vårmöte med föredrag: FD Aapo Roselius: Den blåsvarta fanan – finsk fascism under mellankrigstiden

22.3.2016

Vårmöte med föredrag 7.4.2016

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte torsdagen 7 april 2016 kl. 17.00 i Vetenskapernas hus (sal 405), Kyrkogatan 6. Vid mötet behandlas:

  • Verksamhetsberättelse för år 2015
  • Bokslut för år 2015
  • Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga


Efter mötet ca kl. 17.30 följer ett föredrag av FD Aapo Roselius under rubriken:

Den blåsvarta fanan – finsk fascism under mellankrigstiden

FD Aapo Roselius har tillsammans med docent Oula Silvennoinen och docent Marko Tikka skrivit boken Suomalaiset fasistit. Mustan sarastuksen airuet (WSOY, 2016). Verket berättar om den finska fascismens målsättningar, idéer och aktörer under mellankrigstiden. Författarna diskuterar bland annat hur fascismen spred sig och fick understöd utanför offentligheten bland personer med centrala positioner inom både näringslivet och det övriga samhället. Samtidigt visar de hur den finska fascismen förhåller sig till den Europeiska fascismens historia.

Efter föredraget följer samkväm till självkostnadspris på restaurang Zinnkeller. 

 

Aktuellt

25.2.2021

15.4.2021 Föredragsafton med Jens Grandell: ”Helsingfors, Finland, Europa. August Schauman som exponent för 1800-talets idélandskap”

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med FD Jens Grandell, torsdagen 15 »

25.2.2021

24.3.2021 Vårmöte med föredrag av Aapo Roselius

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen 24 mars 2021 kl. »

27.1.2021

6.2.2021 XXII Finska historiedagarna i Lahtis 2021

Traditionsenligt står Historiska föreningen för det svenskspråkiga programmet under Finska historiedagarna i »